Od 2012 roku Grupa Scanmed posiada obowiązujący wszystkich jej pracowników Kodeks Etyki, który został wypracowany przez interdyscyplinarny zespół osób reprezentujących różne działy i jednostki organizacyjne Grupy. Kodeks stanowi podstawę zasad etycznych obowiązujących w Grupie Scanmed oraz wyznacznik wartości, na których opieramy swoją działalność i budujemy kulturę organizacyjną. Jest drogowskazem w działaniach podejmowanych w imieniu Grupy Scanmed.

Dzięki wprowadzeniu Kodeksu Etyki ujednolicone zostały wartości, którymi powinni się kierować pracownicy całej Grupy. Kodeks stanowi przejrzystą informację dla wszystkich interesariuszy Grupy. Pracownicy wszystkich szczebli mają świadomość tego, jak powinny kształtować się ich postawy oraz jak postępować w określonych sytuacjach. Z kolei interesariusze zewnętrzni wiedzą czego mogą oczekiwać od pracowników.

Znajomość zasad uwzględnionych w Kodeksie daje możliwość dostrzeżenia wszelkich niezgodności i naruszeń, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań, które zminimalizują ich skutki oraz działań zapobiegających powstawaniu kolejnych.

Z tekstem Kodeksu Etyki możesz zapoznać się tutaj. tekst kodeksu etyki

Wskazanym w treści Kodeksu Etyki organem odpowiedzialny za dbałość za realizację jego zasad oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów etycznych odnoszących się do obszarów działania Grupy Scanmed, jest KOMISJA ETYKI, w skład której wchodzą pracownicy z różnych grup zawodowych.

Kodeks Etyki jest dostępny tutaj.

Kontakt do komisji etyki: komisjaetyki@scanmed.pl

A Stach POP UP 2

×