Etyka

Od 2012 roku Grupa Scanmed posiada obowiązujący wszystkich jej pracowników Kodeks Etyki, który został wypracowany przez interdyscyplinarny zespół osób reprezentujących różne działy i jednostki organizacyjne Grupy. Kodeks stanowi podstawę zasad etycznych obowiązujących w Grupie Scanmed oraz wyznacznik wartości, na których opieramy swoją działalność i budujemy kulturę organizacyjną. Jest drogowskazem w działaniach podejmowanych w imieniu Grupy Scanmed.

Dzięki wprowadzeniu Kodeksu Etyki ujednolicone zostały wartości, którymi powinni się kierować pracownicy całej Grupy. Kodeks stanowi przejrzystą informację dla wszystkich interesariuszy Grupy. Pracownicy wszystkich szczebli mają świadomość tego, jak powinny kształtować się ich postawy oraz jak postępować w określonych sytuacjach. Z kolei interesariusze zewnętrzni wiedzą czego mogą oczekiwać od pracowników.

Znajomość zasad uwzględnionych w Kodeksie daje możliwość dostrzeżenia wszelkich niezgodności i naruszeń, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań, które zminimalizują ich skutki oraz działań zapobiegających powstawaniu kolejnych.

Z tekstem Kodeksu Etyki możesz zapoznać się tutaj. tekst kodeksu etyki

Wskazanym w treści Kodeksu Etyki organem odpowiedzialny za dbałość za realizację jego zasad oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów etycznych odnoszących się do obszarów działania Grupy Scanmed, jest KOMISJA ETYKI, w skład której wchodzą pracownicy z różnych grup zawodowych.

Od 4 września 2015 roku w skład Komisji Etyki wchodzą:

 • prof. Ryszard Gajdosz - przedstawiciel personelu lekarskiego
 • dr Agnieszka Gawenda - przedstawiciel personelu medycznego
 • dr Waldemar Gołda - przedstawiciel personelu lekarskiego
 • Renata Satora - przedstawiciel personelu pielęgniarskiego
 • Edyta Turkanik - przedstawiciel personelu pielęgniarskiego
 • Joanna Wcześniak - przedstawiciel Działu HR
 • Aleksandra Stawiarska - przedstawiciel Działu Jakości i Audytu
 • Bartosz Rajski - pełnomocnik ds. praw pacjenta
 • Monika Ziobro - przedstawiciel Działu Handlowego i Marketingu/ Pełnomocnik ds. integracji i doskonalenia procesów
 • Marta Procner - prawnik
 • Bożena Słonina - przedstawiciel pracowników
 • Dorota Chłoń - przedstawiciel pracowników

Kodeks Etyki jest dostępny tutaj.

Kontakt do komisji etyki: komisjaetyki@scanmed.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×