W Centrum Scanmed Kardiologia w Tomaszowie Mazowieckim wykonywane są następujące zabiegi nagłe i planowe:

 • Diagnostyczne:
  • koronarografie
  • arteriografie tętnic obwodowych
  • wewnątrznaczyniowa ultrasonografia naczyń wieńcowych (IVUS)
  • pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
 • Terapeutyczne:
  • przezskórne angioplastyki wieńcowe z możliwością zastosowania m.in. balonów tnących oraz systemów protekcji dystalnej (wszczepianie stentów)

Zarówno zabiegi nagłe, jak i planowe są bezpłatne dla Pacjentów, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo w Scanmed Kardiologia odpłatnie dostępne są:

 • Echokardiograficzna i holterowska diagnostyka chorób serca
 • Próby wysiłkowe
 • Konsultacje kardiologiczne