W centrum wykonywane są następujące zabiegi:

  • koronarografie
  • koronaroplastyki
  • wszczepianie stymulatorów
  • wszczepianie kardiowerterów
  • wszczepianie amplatzerów