W Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie oferujemy:

  •  konsultacje kardiologiczne,
  •  badania diagnostyczne i analityczne, w tym:
    • echo serca
    • EKG oraz EKG Holterowskie
    • próba wysiłkowa