Siedziba Spółki

Scanmed Kardiologia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
Tel: 12 629 89 00
Fax: 12 370 25 09
Mail: sekretariat.zarzadu@scanmed.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Bartosz Rajski
Tel: 510 299 944
Tel: 12 629 89 27
Mail: bartosz.rajski@scanmed.pl