Kariera

W ramach Grupy Scanmed Multimedis proponujemy współpracę w jednej z placówek zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. Działamy w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach oferując usługi w ramach  wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci  placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała.

Jeżeli  jesteś zainteresowana/y  podjęciem współpracy w ramach Grupy Scanmed Multimedis odpowiedz na jedną z naszych ofert pracy.

Krok 1: Znajdź interesujące Cię ogłoszenie o pracę

Zapoznaj się z jego treścią i oceń, czy zakres przedstawionych w nim obowiązków odpowiada Twoim oczekiwaniom, a Twoje kwalifikacje są zgodne z naszymi wymaganiami. Te informacje na pewno będą przydatne i zwiększą Twoje szanse na pomyślne przejście procesu rekrutacji.

Krok 2: Aplikuj!

Jeśli jesteś zdecydowany dołączyć do naszego zespołu:
1. Prześlij swoje dokumenty na adres: rekrutacja@scanmed.pl wraz z załączeniem referencji i dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje i doświadczenie.

2. W temacie wiadomości koniecznie wpisz stanowisko, na które aplikujesz oraz do aplikacji załącz klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę Scanmed Multimedis zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).

3. W przypadku stanowisk medycznych uwzględnij w dokumentach rekrutacyjnych posiadane przez siebie specjalizacje, kursy, szkolenia.

4. W procesie rekrutacji chętnie poznamy Twoje doświadczenia, osiągnięcia, zainteresowania i oczekiwania wobec pracodawcy. Z przyjemnością odpowiemy również na Twoje pytania.

Jeśli obecnie nie prowadzimy rekrutacji w ramach Twojej specjalizacji lub kwalifikacji – nie rezygnuj! Czekamy na Twoje CV. W temacie lub treści wiadomości zaznacz stanowisko, które docelowo Cię interesuje. Skontaktujemy się, by omówić z Tobą możliwość nawiązania współpracy.

Krok 3: Proces rekrutacji i adaptacji

W realizowanych przez Grupę Scanmed Multimedis projektach rekrutacyjnych szczególną uwagę zwracamy na kompetencje zarówno osób wchodzących na rynek pracy, jak i osób z wieloletnim doświadczeniem. Dopasowany, wystandaryzowany i zobiektywizowany proces rekrutacji, a następnie adaptacji uwzględnia możliwość rozwoju i nabycia stosownych umiejętności w trakcie współpracy z nami.

Zarówno szkolenia wstępne, jak i szkolenia stanowiskowe oraz przydzielani opiekunowie/mentorzy w pierwszych tygodniach pracy pomagają zapoznać się ze specyfiką stanowiska oraz uzupełnić dotychczasową wiedzę merytoryczną i doświadczenie o zakres realizowanych na danym stanowisku działań.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×