USG

Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowana narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych, służącą do wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków kontrastowych. Taki sposób przeprowadzania badania pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu oraz przestrzeni anatomicznej, jak również powierzchni wnętrza narządów.

Badania USG umożliwiają także określenie charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, zwyrodnieniowej czy nowotworowej, a w tej ostatniej – mogą także sugerować czy proces jest łagodny czy złośliwy.

Pracownia ultrasonograficzna  Scanmed Multimedis wyposażona jest w wysokiej klasy aparat USG Logiq P5, umożliwiający wykonywanie badań w technice 3D i 4D. Model ten znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach: kardiologii, urologii, badaniach naczyniowych itd. szczególnie zaś jest polecany do badań ginekologicznych i położniczych.

USG jest obecnie najczęściej stosowanym badaniem obrazowym wykorzystywanym m.in. przez internistów (USG jamy brzusznej, Echokardiografia), chirurgów (USG jamy brzusznej) ortopedów (USG narządu ruchu, stawów biodrowych u niemowląt)

Przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania USG jest obecność: otwartych ran części miękkich, uszkodzeń kości, otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania.

Przygotowanie do badania

Badanie narządów powierzchownych:

  • badania narządów i tkanek położonych powierzchownie, praktycznie nie wymaga żadnego przygotowania.

Badanie narządów jamy brzusznej:

  • powinno być wykonane na czczo
  • pacjent przed badaniem nie powinien palić (połyka się wtedy powietrze)
  • osobom z dużą ilością gazów w jelitach poleca się przyjęcie przed badaniem 6-8 tabletek węgla leczniczego.

Echokardiografia:

·         nie ma specjalnych zaleceń, jednakże, z uwagi na mogącą się pojawić konieczność wykonania badania przezprzełykowego (decyzję tę podejmuje lekarz w trakcie badania) zaleca się, aby pacjent był na czczo przez co najmniej 6 godzin.