Profilaktyka

W ciągu XX wieku średnia długość życia wydłużyła się z 50 do 75 (mężczyźni) – 80 lat życia (kobiety). Ten spektakularny wzrost w największym stopniu zawdzięczamy ograniczeniu śmiertelności z powodu chorób zakaźnych.  Środkami , które  to umożliwiły  było upowszechnieni e szczepień na choroby zakaźne oraz wprowadzenie antybiotyków. W średniowieczu populacja europejska z powodu chorób zakaźnych została zredukowana o 1/3. W początkach XX wieku słynna ‘grypa hiszpanka’  spowodowała śmierć ok. 100 mln ludzi. W połowie XX wieku grypa ‘hongkong’ i azjatycka spowodowały śmierć ponad 2,5 mln ludzi. Dzięki postępom medycyny, a w szczególności zajmującej się zapobieganiem epidemiom wakcynologii (nauki o szczepieniach) te zagrożenia udało się przezwyciężyć. 

Szczepienia przeciw grypie pozwalają uniknąć pandemii i epidemii  grypy. Zabezpieczenie przed tym zagrożeniem daje prewencyjne szczepienie przeciwko wirusowi  grypy.

Jednocześnie, wraz z rozwojem medycyny, pojawiły się choroby mające związek z rozpowszechnieniem skutecznej chirurgii , m. in. takie jak zakażenia przenoszone przez krew i płyny ustrojowe, do których zalicza się zakażenie wirusami zapalenia wątroby.  Przeciwko zakażeniu wirusem żółtaczki  typu B udało się opracować powszechnie dostępną skuteczną szczepionkę. Prace nad szczepionką przeciwko WZW typu C są w toku.

W trosce o zdrowie naszych Pacjentów, stworzyliśmy przemyślane propozycje szczepień oraz programów profilaktycznych, dostosowanych do potrzeb każdego z nas.

Programy lojalnościowe

Szczepienia

Programy profilaktyczne