Badania diagnostyczne

W ramach działalności centrów medycznych Scanmed realizujemy również :

  1. badania elektrokardiograficzne
  2. badania ultrasonograficzne
  3. badanie dna oka
  4. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego