Celem niniejszej ankiety jest ocena poszczególnych elementów w ramach badań medycyny pracy oferowanej Pracownikom Firmy Biuro Prom sp. z o.o. w Krakowie przez Centra Medyczne Grupy Scanmed S.A. .  Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinię na temat świadczonych usług.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej odpowiedzi, zgodnej
z Państwa oczekiwaniami. Ankieta jest anonimowa, a otrzymane wyniki wykorzystane będą wyłącznie w celu poprawy jakości usług. Prosimy o szczere wypowiedzi.

Wskazówki dotyczące wypełniania ankiety:

Proszę ocenić poziom naszych usług według skali (1-4):
4 – ocena bardzo dobra, poziom wysoki
3 – ocena dobra, poziom w normie (zadowalający)
2 – ocena zła, poziom niezadowalający, słaby
1 – ocena bardzo zła

 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na odebranie telefonu przez konsultanta Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na termin wizyty u lekarza medycyny pracy/lekarzy specjalistów
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na wizytę przed gabinetem lekarskim?
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność przeprowadzania kompletu badań
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość pracowników Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani dobór terminu realizacji usług medycznych zgodnie z Pana/Pani oczekiwaniami
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji
  Jak ocenia Pan/Pani sposób przekazywania informacji dotyczących przygotowania do badań analitycznych lub diagnostycznych
 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na obsługę pracownika rejestracji?
  Jak ocenia Pan/Pani troskę o Pacjenta podczas procesu rejestracji?
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność obsługi w rejestracji?
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników rejestracji?
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość pracowników rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na obsługę pracownika rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność obsługi w rejestracji
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość lekarzy
  Jak ocenia Pan/Pani dbałość o zapewnienie intymności podczas wykonywania badania
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji przez lekarzy
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość personelu pielęgniarskiego
  Jak ocenia Pan/Pani dbałość o zapewnienie intymności podczas wykonywania badania
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji przez personel pielęgniarski