Celem niniejszej ankiety jest ocena poszczególnych elementów w ramach badań medycyny pracy oferowanej  pracownikom Izby Skarbowej we Wrocławiu  oraz pracownikom Urzędów Skarbowych  we Wrocławiu  przez Centra Medyczne Grupy Scanmed S.A. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinię na temat świadczonych usług.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej odpowiedzi, zgodnej
z Państwa oczekiwaniami. Ankieta jest anonimowa, a otrzymane wyniki wykorzystane będą wyłącznie w celu poprawy jakości usług. Prosimy o szczere wypowiedzi.

 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na odebranie telefonu przez konsultanta Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na termin wizyty u lekarza medycyny pracy/lekarzy specjalistów
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na wizytę przed gabinetem lekarskim?
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność przeprowadzania kompletu badań
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość pracowników Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani dobór terminu realizacji usług medycznych zgodnie z Pana/Pani oczekiwaniami
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji
  Jak ocenia Pan/Pani sposób przekazywania informacji dotyczących przygotowania do badań analitycznych lub diagnostycznych
 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na obsługę pracownika rejestracji?
  Jak ocenia Pan/Pani troskę o Pacjenta podczas procesu rejestracji?
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność obsługi w rejestracji?
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników rejestracji?
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość pracowników rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na obsługę pracownika rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność obsługi w rejestracji
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość lekarzy
  Jak ocenia Pan/Pani dbałość o zapewnienie intymności podczas wykonywania badania
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji przez lekarzy
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość personelu pielęgniarskiego
  Jak ocenia Pan/Pani dbałość o zapewnienie intymności podczas wykonywania badania
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji przez personel pielęgniarski