USG

Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowana narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych, służącą do wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków kontrastowych. Taki sposób przeprowadzania badania pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu oraz przestrzeni anatomicznej, jak również powierzchni wnętrza narządów.

Badania USG umożliwiają także określenie charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, zwyrodnieniowej czy nowotworowej, a w tej ostatniej – mogą także sugerować czy proces jest łagodny czy złośliwy.

USG jest obecnie najczęściej stosowanym badaniem obrazowym wykorzystywanym m.in. przez lekarzy następujących specjalizacji:

Ginekologia:

Kardiologia:

Endokrynologia:

Nefrologia, urologia:

Badanie narządów ruchu:

Inne badania:

Przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania USG jest obecność: otwartych ran części miękkich, uszkodzeń kości, otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania.

Przeciwwskazaniem do podania środka kontrastowego jest galaktozemia.

Przygotowanie do badania

Badanie narządów powierzchownych:

  • badania narządów i tkanek położonych powierzchownie, praktycznie nie wymaga żadnego przygotowania.

Badanie narządów jamy brzusznej:

  • powinno być wykonane na czczo
  • pacjent przed badaniem nie powinien palić (połyka się wtedy powietrze)
  • osobom z dużą ilością gazów w jelitach poleca się przyjęcie przed badaniem 6-8 tabletek węgla leczniczego.

Badanie miednicy małej (ginekologiczne – przez powłoki brzuszne; pęcherza moczowego; nerek):

  • wykonuje się je przy wypełnionym pęcherzu, dlatego badanemu na 30 minut przed badaniem podaje się 2-3 szklanki płynu

Badanie gruczołu krokowego:

  • w przypadku badania przezodbytniczego gruczołu krokowego przez badaniem należy wypróżnić się ( wskazana lewatywa).

USG piersi:

  • Do przeprowadzenia badania nie potrzeba przygotowania.
  • Najlepiej wykonać badanie miedzy 5 a 10 dniem cyklu miesiączkowego.

USG naczyniowe metodą Dopplera:

  • Do przeprowadzenia badania USG metodą Dopplera nie potrzeba przygotowania.
  • W wypadku badania tętnicy nerkowej, aorty, żyły wrotnej, stawów biodrowychnależy być 6 godzin na czczo.