Testy genetyczne

Obecnie badania genetyczne odgrywają kluczową rolę w praktyce medycznej dając nieograniczone możliwości. Dzięki nim możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia śmiertelnej choroby, sprawdzić reakcję naszego organizmu na wszelkiego rodzaju leki, a także dowiedzieć się czy posiadamy gen lub geny odpowiedzialne za wystąpienie danego schorzenia.

Człowiek w każdej swojej komórce posiada 22 pary chromosomów autosomalnych – odpowiedzialnych za dziedziczenie wszystkich cech z wyjątkiem cech związanych z płcią, a także 1 parę chromosomów płci. Łącznie kariotyp człowieka tworzą 23 pary chromosomów, zawierające około 23 000 genów. Każdy gen to konkretna sekwencja DNA, która warunkuje nasze życie, rozwój chorób oraz podatność na nie, reakcję na leki bądź też możliwość uzyskania zdrowego potomstwa.

Obecnie znanych jest ok. 7000 chorób genetycznych wywoływanych mutacjami w obrębie jednego lub wielu genów. Dzięki stosowanym współcześnie badaniom genetycznym, które analizują poprawność sekwencji naszego DNA, możliwe jest przewidzenie wielu problemów zdrowotnych, z którymi może borykać się nasz organizm. Za pomocą testów genetycznych, które mają szeroki wachlarz zastosowań, wykryć można istniejące mutacje genów zanim będą one aktywne oraz ujawnią się pod postacią objawów chorobowych. Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych zapobiegających pojawieniu się pierwszych symptomów schorzeń.

Badania genetyczne dają klarowne oraz sprecyzowane informacje na temat stanu zdrowia Pacjenta z dokładnością aż 99,67%. Testy genetyczne oferowane w Centrum Medycznym Scanmed Multimedis w Warszawie wykonywane są za pomocą techniki sekwencjonowania DNA, która pozwala ustalić czy w konkretnym genie bądź też chromosomie występują mutacje. Wyniki badań to nie tylko zestaw naukowych wniosków wraz z opisem, ale także odpowiednie wskazania, jak dbać o swoje zdrowie. W ten sposób są one zrozumiałe nie tylko dla lekarza, ale również dla przeciętnego Pacjenta.

Wykaz badań genetycznych: