Konsylium

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który opracowuje plan leczenia Pacjenta. Po zgłoszeniu się Pacjenta do szpitala jego przypadek omawiany jest przez konsylium lekarskie złożone z co najmniej 4 specjalistów. Zespół specjalistów konsultuje wyniki badań Pacjenta i na tej podstawie kwalifikuje go do właściwego leczenia.

W składzie zespołu specjalistów znajdują się lekarze następujących specjalizacji:

  • onkologii i hematologii dziecięcej – jeśli Pacjentem będzie dziecko, hematologii – w przypadku leczenia nowotworów krwi lub układu chłonnego lub onkologii klinicznej – w pozostałych przypadkach
  • radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej
  • chirurgii onkologicznej lub ogólnej, lub w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu (nie dotyczy to nowotworów krwi lub układu chłonnego), a w przypadku leczenia dzieci – chirurgii dziecięcej
  • rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

W konsylium mogą uczestniczyć także inne osoby, m.in.: pielęgniarka, psycholog lub inny pracownik medyczny, a także lekarze o specjalizacji zgodnej z lokalizacją nowotworu.

Więcej informacji na temat Szybkiej Terapii Onkologicznej znaleźć można na stronie www.pakietonkologiczny.gov.pl