Badania diagnostyczne

W ramach działalności centrów medycznych Scanmed realizujemy również :

  1. badania elektrokardiograficzne
  2. badania ultrasonograficzne
  3. badanie dna oka
  4. badanie histopatologiczne
  5. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego