Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie opinii na temat świadczonych przez nas usług medycznych.
Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uwagi Państwa będą wskazówkami do wprowadzenia zmian poprawiających jakość świadczonych usług w naszych Placówkach.

Celem niniejszej ankiety jest ocena poszczególnych elementów w ramach badań medycyny pracy oferowanejpracownikom Poczty Polskiej S.A. Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalengo w Poznaniu przez Centrum Medyczne Grupy Scanmed S.A. w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 46a
. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinię na temat świadczonych usług.

Wskazówki dotyczące wypełniania ankiety:

Proszę ocenić poziom naszych usług według skali (1-4):
4 – ocena bardzo dobra, poziom wysoki
3 – ocena dobra, poziom w normie (zadowalający)
2 – ocena zła, poziom niezadowalający, słaby
1 – ocena bardzo zła

 

 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na odebranie telefonu przez konsultanta Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na termin wizyty u lekarza medycyny pracy/lekarzy specjalistów
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na wizytę przed gabinetem lekarskim?
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność przeprowadzania kompletu badań
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość pracowników Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników Call Center
  Jak ocenia Pan/Pani dobór terminu realizacji usług medycznych zgodnie z Pana/Pani oczekiwaniami
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji
  Jak ocenia Pan/Pani sposób przekazywania informacji dotyczących przygotowania do badań analitycznych lub diagnostycznych
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość pracowników rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani poziom kompetencji pracowników rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji
  Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania na obsługę pracownika rejestracji
  Jak ocenia Pan/Pani sprawność obsługi w rejestracji
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość lekarzy
  Jak ocenia Pan/Pani dbałość o zapewnienie intymności podczas wykonywania badania
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji przez lekarzy
 • Bardzo dobrzeDobrzeRaczej dobrzeŹleBardzo źle
  Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość personelu pielęgniarskiego
  Jak ocenia Pan/Pani dbałość o zapewnienie intymności podczas wykonywania badania
  Jak ocenia Pan/Pani sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji przez personel pielęgniarski