Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie opinii na temat świadczonych przez nas usług medycznych.
Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uwagi Państwa będą wskazówkami do wprowadzenia zmian poprawiających jakość świadczonych usług w naszych Placówkach.

Wskazówki dotyczące wypełniania ankiety:

Proszę ocenić poziom naszych usług według skali (1-4):
4 – ocena bardzo dobra, poziom wysoki
3 – ocena dobra, poziom w normie (zadowalający)
2 – ocena zła, poziom niezadowalający, słaby
1 – ocena bardzo zła

 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Możliwość połączenia telefonicznego
  Troskę o pacjenta w trakcie rozmowy telefonicznej
  Sprawność obsługi
  Kompetentna informacja (możliwość uzyskania wyczerpujących informacji)
 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Czas oczekiwania na rejestrację
  Troska o Pacjenta
  Sprawność obsługi (sprawność załatwiania formalności)
  Kompetentna informacja
 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Czas oczekiwania na przyjęcie do gabinetu
  Troska i życzliwość dla pacjenta
  Sprawność obsługi
  Udzielanie informacji o sposobie przeprowadzenia badania, przeciwwskazaniach do badania, możliwych skutkach ubocznych
  Jednostka zapewnia pacjentom opiekę z poszanowaniem godności osobistej
  Personel medyczny podczas wizyty, badania i wykonywania zabiegów zapewnia warunki prywatności i nieskrępowania
  Przy omawianiu problemów zdrowotnych zachowana jest dyskrecja
  Obecność osób trzecich podczas badania ma miejsce po wyrażeniu przez Panią/ Pana zgody
  Informacja o stanie zdrowia przekazywana przez personel medyczny jest zrozumiała
  Możliwość współuczestniczenia pacjenta w podejmowaniu decyzji medycznych
 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Czas oczekiwania na badanie
  Troska i życzliwość dla pacjenta
  Sprawność obsługi
  Dbałość o zachowanie intymności pacjenta
 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Możliwość zgłoszenia
  Czas oczekiwania na wizytę domową
  Kompetencje personelu)
 • Bardzo dobrzeDobrzeŹleBardzo źle
  Jak Pani/Pan ocenia ogólnie usługi świadczone w naszej placówce