Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały – w ramach programu profilaktyki POChP – wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Oraz u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) jest realizowany bez skierowania przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego Pacjent jest zdeklarowany.

W ramach Programu profilaktycznego lekarz zobowiązany jest poinformować Pacjenta o skutkach zdrowotnych palenia tytoniu oraz zaplanować terapię odwykową. W uzasadnionych medycznie przypadkach osoba uczestnicząca w programie poddawana jest badaniu spirometrycznemu. Pacjenci, u których lekarz stwierdzi nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki i leczenia, kierowani są do poradni specjalistycznej.

Więcej informacji na temat szczepień uzyskają Państwo bezpośrednio w naszym Centrum Medycznym lub pod numerem Telefonicznego Centrum Obsługi: 12 629 88 00.