Wskazania

Wskazania do przeprowadzenia treningu mentalnego:

  • zawodnik lepiej funkcjonuje na treningach niż podczas zawodów
  • zawodnik w obecności innych osób ma trudności z wykonywaniem czynności w sposób prawidłowy
  • zarówno przed, jak i w trakcie zawodów zawodnik powątpiewa we własne możliwości i umiejętności
  • podczas zawodów u zawodnika pojawia się lęk i strach
  • zawodnik nie potrafi się skoncentrować w kluczowych momentach rywalizacji
  • po wyleczonej kontuzji w 100% zawodnik ma problemy w uzyskaniu zadowalającego poziomu sportowego
  • zawodnik przed zawodami pragnie rozwinąć w większym stopniu swoje mentalne przygotowanie