USG

Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowana narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych, służącą do wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków kontrastowych. Taki sposób przeprowadzania badania pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu oraz przestrzeni anatomicznej, jak również powierzchni wnętrza narządów.

Badania USG umożliwiają także określenie charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, zwyrodnieniowej czy nowotworowej, a w tej ostatniej – mogą także sugerować czy proces jest łagodny czy złośliwy.

USG jest obecnie najczęściej stosowanym badaniem obrazowym wykorzystywanym m.in. przez lekarzy następujących specjalizacji:

Ginekologia:

 • Kontrola przebiegu ciąży: USG w ciąży
 • Badanie narządów rodnych kobiet: USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne,USG ginekologiczne EV
 • Badanie sutków (głównie u młodych kobiet): USG piersi

Kardiologia:

 • Badania naczyniowe: USG tętnic szyjnych,USG żył/tętnic kończyn górnych i dolnych

Endokrynologia:

 • Badanie gruczołów: USG tarczycy, przytarczyce, nadnercza,USG ślinianek

Nefrologia, urologia:

 • Badanie narządów: USG jamy brzusznej,USG nerki,USG układu moczowego, USG gruczołu krokowego, USG jąder, USG jamy brzusznej z oceną układu wrotnego, USG jamy brzusznej z oceną tętnic

Inne badania:

 • USG guzków tkanki podskórnej
 • USG węzłów chłonnych

Przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania USG jest obecność: otwartych ran części miękkich, uszkodzeń kości, otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania.

Przeciwwskazaniem do podania środka kontrastowego jest galaktozemia.

Przygotowanie do badania

Badanie narządów powierzchownych:

 • badania narządów i tkanek położonych powierzchownie, praktycznie nie wymaga żadnego przygotowania.

Badanie narządów jamy brzusznej:

 • powinno być wykonane na czczo
 • pacjent przed badaniem nie powinien palić (połyka się wtedy powietrze)
 • osobom z dużą ilością gazów w jelitach poleca się przyjęcie przed badaniem 6-8 tabletek węgla leczniczego.

Badanie miednicy małej (ginekologiczne – przez powłoki brzuszne; pęcherza moczowego; nerek):

 • wykonuje się je przy wypełnionym pęcherzu, dlatego badanemu na 30 minut przed badaniem podaje się 2-3 szklanki płynu

Badanie gruczołu krokowego:

 • w przypadku badania przezodbytniczego gruczołu krokowego przez badaniem należy wypróżnić się ( wskazana lewatywa).

USG piersi:

 • Do przeprowadzenia badania nie potrzeba przygotowania.
 • Najlepiej wykonać badanie miedzy 5 a 10 dniem cyklu miesiączkowego.

USG naczyniowe metodą Dopplera:

 • Do przeprowadzenia badania USG metodą Dopplera nie potrzeba przygotowania.
 • W wypadku badania tętnicy nerkowej, aorty, żyły wrotnej, stawów biodrowychnależy być 6 godzin na czczo.