Szkoła rodzenia

Szkoła Rodzenia ma na celu przygotować przyszłych rodziców do przejścia przez okres ciąży i porodu. Tematyka spotkań w Szkole Rodzenia dotyczy fizycznego i psychologicznego aspektu rodzicielstwa zarówno w okresie ciąży, porodu, jak i po narodzinach dziecka. Zajęcia w Szkole Rodzenia są prowadzone w placówce Scanmed Multimedis przy ul. Mariańska 5a , w postaci cyklicznych spotkań o charakterze edukacyjnym  prelekcji tematycznych z elementami pokazu, prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych w kameralnych grupach i miłej atmosferze.

Rodzice będą mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania:

 • jak łagodzić dolegliwości okresu ciąży i przygotować swoje ciało do porodu?
 • jak rozpoznać zbliżający się poród?
 • czego mogą się spodziewać podczas pobytu w szpitalu?
 • co zabrać do szpitala dla mamy i dziecka?
 • jak pomóc swojemu ciału by umiejętnie gospodarować energią w trakcie porodu?
 • jak przebiega połóg i jak pielęgnować małego człowieka?
 • jak udzielić dziecku pierwszej pomocy w nagłych przypadkach?

Spotkania prowadzą czynni zawodowo lekarze i personel medyczny:

 • ginekolog położnik
 • pediatra
 • anestezjolog
 • psycholog
 • fizjoterapeuta
 • położna
 • pielęgniarka pediatryczna
 • ratownik medyczny
 • logopeda
 • certyfikowany instruktor masażu Shantala

Plan zajęć:

 • Obejmuje około 10 spotkań
 • Psychologiczne aspekty rodzicielstwa w przebiegu ciąży, porodu, połogu
 • Przebieg ciąży, typowe dolegliwości i sposoby ich łagodzenia
 • Symptomy zbliżającego się porodu, przebieg porodu fizjologicznego
 • Poród poprzez cięcie cesarskie
 • Metody relaksacji, łagodzenie bólu porodowego, znieczulenie w porodzie fizjologicznym i cięciu cesarskim
 • Fizjologia noworodka, stany przejściowe, skala Apgar, badanie pediatryczne
 • Kalendarz szczepień, wizyta patronażowa
 • Przebieg połogu, pielęgnacja noworodka
 • żywienie noworodka, techniki karmienia, skład pokarmu, dieta mamy karmiącej, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Pierwsza pomoc u noworodka i niemowlęcia
 • Wskazówki praktyczne: zalecane pozycje odpoczynku i relaksacji, łagodzenia bólu podczas porodu, ćwiczenia oddechowe (konieczne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach)
 • Ćwiczenia praktyczne: pielęgnacja noworodka i karmienie piersią
 • Wizyta w oddziale szpitalnym, sali porodowej, oddziale położniczo  noworodkowym

Korzyści wynikające z wyboru Szkoły Rodzenia Scanmed Multimedis:

 • Personel medyczny związany w codziennej pracy z prezentowaną tematyką zajęć
 • Możliwość uzyskania kompleksowej opieki w ramach poradni ginekologiczno – położniczej, położnictwa środowiskowo – rodzinnego, poradni pediatrycznej w obrębie Scanmed Multimedis
 • Stały kontakt z lekarzami i specjalistami, możliwość uzyskiwania informacji i porady telefonicznej

Koszt: 300 zł

Telefoniczne Centrum Obsługi: 801 462 988

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
 • Grupy tworzone są na bieżąco

Termin Przebieg Prowadzący Czas

Blok I – ciąża

 Spotkanie 1

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie się grupą, przedstawienie planu zajęć oraz tematyki .

Rozwój płodu w poszczególnych okresach ciąży

położna 60 min.
 Spotkanie 2

Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży.

Dolegliwości typowe dla okresu ciąży i metody ich łagodzenia

położna 60 min.
Spotkanie 3
Psychologiczne aspekty ciąży, wpływ świata zewnętrznego na życie prenatalne
psycholog 60 min.
 
Ćwiczenia związane z zalecanymi pozycjami wypoczynku i relaksacji w okresie przebiegu ciąży
położna 60 min.

Blok II – poród

Spotkanie 4
Symptomy zbliżającego się porodu, wyprawka do szpitala. Przebieg porodu fizjologicznego. Ćwiczenia związane z zalecanymi pozycjami wypoczynku i relaksacji w okresie przebiegu porodu
położna 60 min.
 
Cięcie cesarskie, wskazania, przebieg, postępowanie
ginekolog -położnik 30 min.
Spotkanie 5
Farmakologiczne metody znieczulenia podczas porodu fizjologicznego i cięcia cesarskiego
anestezjolog 30 min.
 
Alternatywne metody zwalczania bólu porodowego: techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, muzykoterapia, aromaterapia
położna 30 min.
Spotkanie 6 
Fizjologia noworodka, stany przejściowe, skala Apgar, badanie po porodzie
pediatra 60 min.
Pielęgnacja noworodka ćwiczenia
położna 60 min.

Blok III – połóg

 Spotkanie 7
Przebieg połogu i samo pielęgnacja.  Wizyta patronażowa u położnicy i noworodka
położna
Kalendarz szczepień, wizyta patronażowa u niemowlęcia i małego dziecka
pielęgniarka środowiskowa 30 min.
Spotkanie 8

Żywienie noworodka, wykład + ćwiczenia, skład mleka, dieta mamy karmiącej, techniki karmienia piersią.

położna 60 min.
 
Nawał pokarmu, fizjologia i patologia, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
położna 60 min.
 Spotkanie 9
Pierwsza pomoc
ratownik medyczny 45 min.
Aktywność fizyczna w połogu położna
Spotkanie 10
Psychologiczne aspekty połogu, obniżenie nastroju, depresja połogowa „baby blues”, psychologiczne aspekty tacieżyństwa
psycholog
 
Zakończenie kursu, wręczenie dyplomów

Wizyta w oddziale szpitalnym, sali porodowej, oddziale położniczo – noworodkowym

/ termin do ustalenia z uczestnikami zajęć /