Realizowane formy pomocy

Konsultacje dla zawodników 

Oferta skierowana dla zawodników zainteresowanych treningiem mentalnym. Podczas spotkań indywidualnych psycholog dąży do wprowadzenia zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu, tak aby zawodnik mógł w pełni wykorzystać swój potencjał, a także uruchomić swoje zasoby. Na pierwszym spotkaniu specjalista dokonuje wstępnego rozpoznania potrzeb rozwoju zawodnika oraz istniejące trudności, na podstawie których podejmowana jest decyzja co do dalszych celów pracy. Przewidziany czas trwania konsultacji – 50 minut.

Konsultacje dla trenerów

Oferta skierowana dla trenerów zainteresowanych współpracą z psychologiem sportu, a także pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu treningu mentalnego. Celem konsultacji jest poznanie oraz omówienie zarówno potrzeb rozwoju, jak i trudności pojawiających się podczas pracy z zawodnikami oraz  przekazanie wiedzy dotyczącej optymalizacji przygotowania zawodnika do startu. Przewidziany czas trwania konsultacji – 50 minut.

Konsultacje dla rodziców

Oferta skierowana dla rodziców dzieci i młodzieży aktywnej sportowo. Konsultacje mają na celu przedyskutowanie z rodzicami trudności jakie napotyka dziecko oraz możliwych ścieżek rozwoju związanych z rodzajem jego aktywności sportowej, a w następnej kolejności przedstawienie wachlarzu działań oraz podjęcie decyzji co do dalszej formy pomocy. Przewidziany czas trwania konsultacji – 50 minut.

Zajęcia warsztatowe 

Oferta skierowana jest do grup zawodników, trenerów oraz uczniów szkół sportowych. Zajęcia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej treningu mentalnego. Tematyka i czas trwania warsztatów ustalana jest indywidulanie, w zależności od potrzeb grupy.