Lekarz pierwszego kontaktu (POZ)

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczy usługi z zakresu opieki medycznej ubezpieczonym Pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej.

Ponadto lekarz POZ w swoich kompetencjach posiada:

  • kierowanie na określone badania laboratoryjne
  • kierowanie na określone badania diagnostyczne
  • kierowanie pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
  • kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • kierowanie na rehabilitację
  • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe
  • wypisywanie recept

200x140_umowy