Kurs pierwszej pomocy dziecku

Dorastanie dziecka i jego pierwsze kroki są związane z licznymi upadkami i urazami. Udzielenie skutecznej pierwszej pomocy daje szansę, by uniknąć skutków wypadku i wyjść bezpiecznie z sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Oferowany przez nas kurs przygotuje rodziców oraz opiekunów na sytuację udzielania pomocy dziecku w stanach nagłych. Opisywane sytuacje mogą wydarzyć się w domu, pracy, w szkole, czy też w miejscu publicznym. Program kursu obejmuje także najczęściej występujące kłopoty ze zdrowiem u najmłodszych dzieci oraz pokazuje, jak sobie radzić z chorobą, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

Kursy pierwszej pomocy mają za zadanie nie tylko przekazać schematy postępowania, ale także pomóc w opanowywaniu stresu i emocji. Podczas kursu rodzice i opiekunowie będą mogli nauczyć się rozpoznawać sytuacje zagrażające życiu dziecka i podejmować właściwe działania ratownicze. W czasie szkolenia uczestnicy poznają różnice wynikające z anatomii i psychologii między udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom, a osobom dorosłym. Podczas szkolenia omawiane są najczęściej spotykane sytuacje udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

Zajęcia prowadzi ratownik medyczny i dyplomowana położna. Kurs trwa 5 godzin. Zajęcia prowadzone są w oparciu o obowiązujące wytyczne resuscytacji krążeniowo – oddechowej Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji z 2010 r. Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt poprzez Telefoniczne Centrum Obsługi: 801 462 988. Kursy realizowane są dla grup max. 15 osobowych i odbywają się w Centrum Medycznym przy ul. Mariańska 5a .

Koszt kursu: 150 zł

Telefoniczne Centrum Obsługi: 801 462 988

Programy kursu Zakres
1. Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych
 • próba nawiązania kontaktu
 • ocena oddechu dziecka i niemowlęcia
 • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u niemowląt i małych dzieci
 • objawy ustania czynności życiowych
 • udrożnienie dróg oddechowych, poszkodowanego
 • metody i parametry prowadzenia RKO
3. Zadławienia
 • rozpoznanie zadławienia
 • sekwencje postępowania ratowniczego z poszkodowanym
4. Postępowanie w urazach i krwotokach
5. Zatrucia
 • drogi dostawania się zatruć do organizmu dziecka
 • zapobieganie rozwojowi objawów zatrucia
 • postępowanie ratownicze
6. Padaczka
 • najczęstsze przyczyny i objawy padaczki
 • postępowanie ratownicze