Placówka

Centrum Medyczne

ul. Zygmuntowska 15, 33-300 Nowy Sącz

Telefoniczna rejestracja oraz informacja

+48 18 547 47 77

+48 18 547 47 66

+48 508 262 301

Email

biuro.mm@scanmed.pl

Godziny otwarcia