Aktualności

badania avatar 6 czerwca 2018

Badania kierowców i kandydatów na kierowców

Posiadamy pracownię psychologiczną, gdzie kierowcy zawodowi, a także pracownicy, do których obowiązków należy prowadzenie pojazdów służbowych mogą w ciągu jednego dnia wykonać wszystkie niezbędne badania lekarskie i psychologiczne.

Do poradni Medycyny Pracy pracowników kieruje zakład pracy wystawiając skierowanie na badania profilaktyczne. Na podstawie zawartych w skierowaniu informacji nt. występujących na stanowisku zagrożeń i czynników szkodliwych lekarz MP zleca pozostałe badania i konsultacje lekarskie. Zwracamy uwagę na rodzaj badania – czy są to badani wstępne, okresowe czy kontrolne. Lekarze MP przyjmują codziennie, w dogodnych dla Firm godzinach.

Zapraszamy do Centrum Medyczne Scanmed przy ul. Zygmuntowskiej 15 w Nowym Sączu

Kontakt

Tel. 18 547 47 77, 18 547 47 66 kom. 508 262 301
E-mail: biuro.mm@scanmed.pl