Terapia Manualna

Terapia manualna stanowi fizjoterapeutyczną koncepcję badania i leczenia pacjenta. Opiera się na naukowych podstawach z zakresu anatomii czynnościowej, fizjologii i biomechaniki. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, nerwów, mięśni).

Terapeuta dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego jest w stanie za pomocą wywiadu i badania odnaleźć tkankę odpowiedzialną za dolegliwość.

Dolegliwości chorych są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym patologicznym zmianom strukturalnym.

Przyczyna zaburzeń określonych struktur często leży w dysproporcji pomiędzy możliwościami tej tkanki do przyjmowania obciążeń, a jej rzeczywistym obciążaniem.

Celem terapii jest leczenie tych zaburzeń i przywracanie fizjologicznej równowagi pomiędzy stawami, mięśniami, i strukturami nerwowymi.

Stosowane techniki: mobilizacje stawów, mobilizacje układu nerwowego, leczenie tkanek miękkich, stabilizacja stawów, funkcjonalny medyczny trening.