Szczepienia przeciwko żółtaczce

W centrach medycznych Scanmed można zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Szczepienie obejmuje koszt szczepionki,  przeprowadzenie kwalifikacji lekarskiej do szczepienia jak również wykonanie iniekcji. Szczepienie można wykonać równocześnie ze szczepieniem przeciwko grypie - wystarczy w czasie kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie poinformować lekarza kwalifikującego o chęci zaszczepienia również przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby.

Więcej informacji na temat szczepień oraz ceny szczepionek uzyskają Państwo bezpośrednio w centrum medycznym lub pod numerem telefonu: 12  629 88 00

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Jest to choroba wywołana przez wirus zapalenia wątroby typu B. Wirus ten znajduje się w płynach ustrojowych takich jak: krew, nasienie, wydzielina pochwy, ślina, plwocina osoby zakażonej.
Choroba może przebiegać bezobjawowo przez okres 6 tygodni do 6 m-cy od zakażenia. Niektórzy zakażeni nie mają żadnych objawów lub mogą mieć lekkie objawy grypopodobne. Zazwyczaj zakażeni odczuwają ogólne rozbicie i zmęczenie, mogą mieć nudności, wymioty, ciemny kolor moczu, bladą twarz, zażółconą skórę oraz inne objawy, które będą wymagały leczenia. Większość dorosłych w pełni powraca do zdrowia, ale niektóre osoby, szczególnie dzieci pomimo braku objawów choroby pozostają zakażone. Osoby te są nosicielami wirusa zapalenia wątroby typu B. Nosiciele wirusa mogą zakażać inne osoby ze swojego otoczenia i są narażeni na poważne choroby wątroby takie jak: marskość wątroby, rak wątroby.
Szczepienie jest najlepszym sposobem zapobiegania przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Opis szczepienia przeciwko WZW B szczepionką Engerix B

  • Engerix B 20 mikrogramów przeznaczona jest do stosowania od 16 roku życia
  • Engerix B 10 mikrogramów dawka przeznaczona dla dzieci
  • Engerix B u dorosłych należy wstrzykiwać domięśniowo w górną część ramienia
  • Engerix B u dzieci należy wstrzykiwać domięśniowo w przednio-boczną część uda do ukończenia pierwszego roku życia, później szczepimy jak u dorosłych

Schemat szczepienia szczepionką Engerix B

Zaleca się schematy szczepienia podstawowego, podane poniżej:
  • schemat 3-dawkowy (0,1,6 m-cy) powoduje wolniejsze uzyskanie optymalnej odpowiedzi immunologicznej, ale zapewnia uzyskanie wyższego poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi wątroby typu B
  • schemat przyśpieszony, gdy podaje się dawki według schematu ( 0,1,2 m-ce) pozwala na szybkie uzyskanie optymalnej odpowiedzi immunologicznej .W tym wypadku zaleca się podanie 4 dawki po 12 miesiącach od podania pierwszej dawki
W wyjątkowych przypadkach u dorosłych od 18 roku życia np. przed podróżą, gdy wymagane jest szybkie przeprowadzenie szczepienia podstawowego w czasie jednego miesiąca przed wyjazdem i nie ma możliwości zastosowania schematu podstawowego, można podać trzy dawki szczepionki w dniach 0,7,21. W przypadku zastosowania takiego schematu zaleca się podanie czwartej dawki po 12 m-cach od podania pierwszej dawki. O schematach szczepienia decyduje lekarz w czasie kwalifikacji do szczepienia.
Szczepionka przeciw WZW typu B powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności poprzez produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Jest wywołane przez wirusa wątroby typu A. Wirus ten przenosi się z jednej osoby na drugą po przez pokarm, napoje lub w trakcie pływania w wodzie zanieczyszczonej ściekami. Objawy WZW typu A pojawiają się po 3-6 tygodniach po kontakcie z wirusem. Należą do nich: nudności, gorączka, bóle lub pobolewania. Po kilku dniach skóra może ulec zażółceniu. Nasilenie i rodzaj objawów mogą być różne. U większości chorych dochodzi do zupełnego wyleczenia ,ale choroba jest zwykle ciężka i trwa do około jednego miesiąca. Szczepienie jest najlepszym sposobem zapobiegania tej chorobie.

Opis szczepienia przeciwko  WZW  A szczepionką Havrix Adult

  • Szczepionkę Havrix Adult podaje się domięśniowo w mięsień naramienny.
Schemat szczepienia:
  • pierwszą dawkę podaje się w dowolnie wybranym terminie. W celu uzyskania długotrwałej ochrony zalecane jest podanie drugiej dawki w dowolnym czasie pomiędzy 6 miesiącem a 5 rokiem (ale najlepiej pomiędzy 6 a 12 miesiącem) od pierwszego szczepienia.
  • szczepionkę Havrix Adult stosuje się w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A od 19 roku życia. Do18 roku życia stosuje się Havrix Junior.