Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy

Rehabilitacja stawu biodrowego – rehabilitacja po zabiegu operacyjnym uzależniona jest od typu użytego implantu, wieku Pacjenta, zaawansowania procesu chorobowego, który był przyczyną operacji, wydolności układów: krążenia, oddechowego i ruchowego, oraz obecności schorzeń towarzyszących. Rehabilitację wprowadza się tak wcześnie jak to jest możliwe, aby  zmniejszyć  ryzyko groźnych konsekwencji bezruchu. Celem usprawniania jest szybki powrót Pacjenta do pełnej sprawności ruchowej.
 
Rehabilitacja stawu kolanowego –  celem rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu kolanowego jest zwiększenie stabilności stawu kolanowego poprzez ćwiczenia siły mięśniowej, zwiększenie zakresów ruchu, nauka prawidłowego chodzenia początkowo z użyciem sprzętu ortopedycznego, następnie samodzielnie. Zwracamy również uwagę na ogólną sprawność całego organizmu.