Rehabilitacja po udarze

Wczesna rehabilitacja jest kluczowym czynnikiem zmniejszającym prawdopodobieństwo niezdolności Pacjenta do samodzielnego życia po udarze mózgu. Celem rehabilitacji Pacjenta po udarze mózgu jest maksymalne odtworzenie utraconych funkcji motorycznych. Naszym Pacjentom zapewniamy indywidualną rehabilitację prowadzona nowoczesnymi metodami neurofizjologicznymi.