Rehabilitacja po mastektomii

Rehabilitacja po mastektomii jest nieodłącznym elementem leczenia oraz skutecznym sposobem odzyskania pełnej sprawności zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Celem rehabilitacji jest powrót do poprzedniej jakości życia i najpełniejszego komfortu fizycznego i psychicznego. Możemy to osiągnąć dzięki zwiększeniu siły mięśniowej i poprawie ogólnej sprawności, przeciwdziałaniu obrzękom, zwiększeniu zakresów ruchomości, zwłaszcza stawów barkowych, korekcję postawy ciała. Drenaż limfatyczny oraz odpowiednio dobrana kinezyterapia są skutecznym sposobem do osiągnięcia powyższych celów.