Terapia neurorozwojowa NDT Bobath – stosowana u wcześniaków, niemowląt i starszych dzieci z zespołami neurologicznymi, genetycznymi, ortopedycznymi oraz prezentującymi opóźnienie w rozwoju.

TERAPIA NDT BOBATH – 2 SPOTKANIA Z FIZJOTERAPEUTĄ W CENIE 190,00 ZŁ

Zastosowanie NDT-Bobath

  • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego np. mózgowe porażenie dziecięce
  • asymetria ułożenia ciała np. kręcz szyi
  • wady genetyczne np. zespół Downa
  • zaburzenia napięcia mięśniowego
  • wady wrodzone np. rozszczep kręgosłupa
  • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego będące następstwem wcześniactwa
  • porażenie splotu barkowego
  • nieprawidłowy, nieharmonijmy rozwój psychomotoryczny

Rehabilitacja dzieci odbywa się w naszej Poradni Pediatrycznej w Centrum Medycznym Scanmed przy ul. Armii Krajowej 5 w Krakowie.

Kontakt

Telefoniczne Centrum Obsługi: 12 629 88 00, e-mail: profilaktyka@scanmed.pl