Szkolenia z pierwszej pomocy

Pierwsze minuty po wypadku decydują o życiu i zdrowiu poszkodowanego. Tymczasem jedynie mała część naszego społeczeństwa potrafi w odpowiedni sposób udzielić pomocy osobie znajdującej się  w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Akademia Pierwszej Pomocy Scanmed Multimedis skupia specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego gotowych edukować i przekazywać wiedzę wszystkim, dla których bezpieczeństwo ich personelu oraz osób postronnych, jak również zdrowie i życie innych stanowi jeden z priorytetów działania.

Oferujemy szeroki program szkoleń dostosowany do specyfiki działalności firm, których personel spotyka się w swojej pracy z rozmaitymi zagrożeniami zdrowia i życia. Na podstawie naszych doświadczeń przygotowaliśmy kilka wariantów szkoleń, których zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb grup odbiorców np. firm produkcyjnych, instytucji, szkół, zakładów przemysłowych czy służb mundurowych. Zajęcia są prowadzone   w oparciu o obowiązujące wytyczne resuscytacji krążeniowo – oddechowej Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji z 2010 r.

Dodatkowo dla Pracodawców, którzy chcą zapoznać swój personel z zasadami udzielania pierwszej pomocy w formie eventu firmowego oferujemy możliwość przygotowania szkolenia również o takim charakterze.

Możliwość prowadzenia profesjonalnych kursów z pierwszej pomocy w języku hiszpańskim i angielskim.

Prosimy o kontakt z pracownikami naszego działu handlowego, którzy wspólnie z Państwem opracują pakiet spełniający potrzeby i wymogi pracodawcy.

Poradnik pierwszej pomocy