Szkoła rodzenia

Szkoła Rodzenia ma na celu przygotować przyszłych rodziców do przejścia przez okres ciąży i porodu. Tematyka spotkań w Szkole Rodzenia dotyczy fizycznego i psychologicznego aspektu rodzicielstwa zarówno w okresie ciąży, porodu, jak i po narodzinach dziecka. Zajęcia w Szkole Rodzenia są prowadzone w placówce Scanmed Multimedis przy ul. Armii Krajowej 5, w postaci cyklicznych spotkań o charakterze edukacyjnym  prelekcji tematycznych z elementami pokazu, prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych w kameralnych grupach i miłej atmosferze.

Rodzice będą mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania:

 • jak łagodzić dolegliwości okresu ciąży i przygotować swoje ciało do porodu?
 • jak rozpoznać zbliżający się poród?
 • czego mogą się spodziewać podczas pobytu w szpitalu?
 • co zabrać do szpitala dla mamy i dziecka?
 • jak pomóc swojemu ciału by umiejętnie gospodarować energią w trakcie porodu?
 • jak przebiega połóg i jak pielęgnować małego człowieka?
 • jak udzielić dziecku pierwszej pomocy w nagłych przypadkach?

Spotkania prowadzą czynni zawodowo lekarze i personel medyczny:

 • ginekolog położnik
 • pediatra
 • anestezjolog
 • psycholog
 • fizjoterapeuta
 • położna
 • pielęgniarka pediatryczna
 • ratownik medyczny
 • logopeda
 • certyfikowany instruktor masażu Shantala

Plan zajęć:

 • Obejmuje około 10 spotkań
 • Psychologiczne aspekty rodzicielstwa w przebiegu ciąży, porodu, połogu
 • Przebieg ciąży, typowe dolegliwości i sposoby ich łagodzenia
 • Symptomy zbliżającego się porodu, przebieg porodu fizjologicznego
 • Poród poprzez cięcie cesarskie
 • Metody relaksacji, łagodzenie bólu porodowego, znieczulenie w porodzie fizjologicznym i cięciu cesarskim
 • Fizjologia noworodka, stany przejściowe, skala Apgar, badanie pediatryczne
 • Kalendarz szczepień, wizyta patronażowa
 • Przebieg połogu, pielęgnacja noworodka
 • żywienie noworodka, techniki karmienia, skład pokarmu, dieta mamy karmiącej, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Pierwsza pomoc u noworodka i niemowlęcia
 • Wskazówki praktyczne: zalecane pozycje odpoczynku i relaksacji, łagodzenia bólu podczas porodu, ćwiczenia oddechowe (konieczne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach)
 • Ćwiczenia praktyczne: pielęgnacja noworodka i karmienie piersią
 • Wizyta w oddziale szpitalnym, sali porodowej, oddziale położniczo  noworodkowym

Korzyści wynikające z wyboru Szkoły Rodzenia Scanmed Multimedis:

 • Personel medyczny związany w codziennej pracy z prezentowaną tematyką zajęć
 • Możliwość uzyskania kompleksowej opieki w ramach poradni ginekologiczno – położniczej, położnictwa środowiskowo – rodzinnego, poradni pediatrycznej w obrębie Scanmed Multimedis
 • Stały kontakt z lekarzami i specjalistami, możliwość uzyskiwania informacji i porady telefonicznej

Koszt: 300 zł

Telefoniczne Centrum Obsługi: 12 629 88 00

Kontakt do pokoju położnych: 12 629 88 49

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

 • Grupy tworzone są na bieżąco

Termin Przebieg Prowadzący Czas
 Spotkanie 1
Psychologiczne aspekty ciąży, wpływ świata zewnętrznego na życie prenatalne
psycholog 60 min.
 
Rola ćwiczeń ruchowych w przebiegu ciąży i przygotowania do porodu
Ćwiczenia ogólnousprawniające/ zajęcia ruchowe
fizjoterapeuta 30 min.
 Spotkanie 2
Typowe dolegliwości w okresie ciąży i metody ich łagodzenia
Jak przygotować się do porodu i połogu
położna 60 min.
 
Jak dbać o ciało? – spotkanie z kosmetologiem
kosmetolog 60 min.
Spotkanie 3
Symptomy zbliżającego się porodu, wyprawka do szpitala
60 min.
 
Przebieg porodu fizjologicznego, zalecane pozycje w przebiegu porodu
położna 60 min.
Spotkanie 4
Znieczulenie podczas porodu fizjologicznego i cięcia cesarskiego
lekarz anestezjolog 60 min.
 
Ćwiczenia ogólnousprawniające/ zajęcia ruchowe
fizjoterapeuta 30 min.
Spotkanie 5
Fizjologia noworodka, stany przejściowe, skala Apgar, badanie
lekarz pediatra 30 min.
 
Zajęcia z  logopedą – stymulacja procesu rozwoju mowy u dziecka
logopeda 30 min.
Pielęgnacja noworodka – ćwiczenia
60 min.
Spotkanie 6 
Przebieg połogu i samopielęgnacja. Wizyta patronażowa
położna 60 min.
Kalendarz szczepień, wizyta patronażowa u niemowlęcia i małego dziecka
pielęgniarka pediatryczna 60 min.
 Spotkanie 7
Bank Komórek macierzystych – spotkanie z przedstawicielem
Ćwiczenia ogólnousprawniające / zajęcia ruchowe
fizjoterapeuta 30 min.
 
Psychologiczne aspekty połogu, obniżenie nastroju, depresja połogowa „baby blues”, psychologiczne aspekty ojcostwa
psycholog 60 min.
Spotkanie 8
Żywienie noworodka, skład pokarmu, dieta mamy karmiącej, techniki karmienia piersią
położna 60 min.
 
nawał pokarmu, fizjologia i patologia, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
położna 60 min.
noszenie dziecka w chuście – powrót do naturalnośc – prezentacja
30 min.
 Spotkanie 9
Pierwsza pomoc
ratownik medyczny 45 min.
Porozmawiajmy na temat przygotowania do porodu, poród przez cięcie cesarskie, antykoncepcja w połogu
lekarz ginekolog-położnik
 
Zakończenie kursu, wręczenie dyplomów

 

 

Wizyta w oddziale szpitalnym, sali porodowej, oddziale położniczo – noworodkowym

/ termin do ustalenia z uczestnikami zajęć /

 a