RTG

Informacje podstawowe

W pracowniach Scanmed poza usługami w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wykonujemy także badania RTG, które realizowane są w pełnym zakresie w dwóch pracowniach na terenie Krakowa i wymagają wcześniejszego skierowania od lekarza. Badania RTG wykorzystują technikę obrazowania opartą na promieniowaniu rentgenowskim (promieniowanie X). W medycynie technika ta stosowana jest głównie w diagnostyce układu kostnego. Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje pochłanianie przez tkankę kostną, części promieniowania, dzięki czemu widoczna jest ona na kliszy jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące.

Z uwagi na fakt pochłaniania przez organizm ok. 99% promieniowania podczas badania rentgenowskiego, wykonywanie tych badań ogranicza się do minimum, stosując coraz częściej nowocześniejsze metody diagnostyki, które są bardziej dokładne i – co najważniejsze – bardziej bezpieczne dla pacjenta.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do wykonywania badań przy użyciu RTG jest ciąża. Nie zaleca się wykonywania także wykonywania badań rentgenowskich u osób przed 18 rokiem życia.

Przygotowanie do badania

Przygotowanie do RTG odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i jamy brzusznej

Badania RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i jamy brzusznej są jednymi z nielicznych badań radiologicznych wymagających odpowiedniego przygotowania. Wynika to z faktu, że uzyskanie dokładnego obrazu należy poprzedzić usunięciem z przewodu pokarmowego gazów, które gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, a w efekcie dokładniejszą diagnozę. W dniu poprzedzającym badanie należy spożywać jedynie pokarmy płynne i nie zawierające błonnika. Dzień przed badaniem wskazane jest też przyjmowanie Espumisanu 3 x dziennie po 3 do 4  kapsułek (środek odgazowujący – dostępny w aptece bez recepty). W dniu badania należy pozostać na czczo i przyjąć rano 2 kapsułki Espumisanu.

Lokalizacja pracowni

  • Pracownia Scanmed (w budynku Szpitala Św. Rafała) – ul. Bochenka 12, Kraków
  • Pracownia Scanmed – ul. Armii Krajowej 5, Kraków