Rezonans magnetyczny

Badanie rezonansu magnetycznego wykorzystuje oddziaływanie pola magnetycznego na nasz organizm. Zjawisko to daje możliwość najbardziej precyzyjnego zdiagnozowania schorzeń poprzez wykonywanie badań:

 • Głowy – ośrodkowego układu nerwowego (mózg, rdzeń kręgowy, opony mózgowo-rdzeniowe, przysadka mózgowa)
 • Kręgosłupa
 • Układu kostno – stawowego 
 • Jamy brzusznej 
 • Angiografii
Nasza pracownia dysponuje aparatem najnowszej generacji – specjaliści pracują na aparacie wysokopolowym 1,5T HDx firmy General Electric wyposażonym w strzykawkę dwutłokową DUAL SHOT oraz w konsolę lekarską AWV2.
Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego ciała w dowolnej płaszczyźnie, także trójwymiarowo, a szczególnie dobrą ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy) oraz kręgosłupa. Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy aparatu do rezonansu magnetycznego można otrzymać obraz naczyń krwionośnych i ocenić ewentualne patologie (np. tętniaki, naczynia patologiczne, itp.).

Przeciwwskazania do wykonania badania rezonansu magnetycznego

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego jest posiadanie przez pacjenta rozrusznika serca lub innego układu stymulującego jego pracę. Nie zaleca się także wykonywania badania rezonansu magnetycznego u kobiet w I trymestrze ciąży. Niektóre wszczepy, implanty oraz ciała obce w organizmie badanego również mogą uniemożliwiać wykonanie badania rezonansu magnetycznego.
Dlatego też w przypadku posiadania przez pacjenta:
 • klipsów naczyniowych, filtra żyły głównej, sztucznej zastawki lub innych elementów pooperacyjnych,
 • protezy ocznej, ciała obcego w gałce ocznej (np. opiłki metalu),
 • spirali antykoncepcyjnej i wkładki wewnątrzmacicznej,
 • spirali embolizującej,
 • pompy insulinowej, neurostymulatora lub innego urządzenia podającego leki,
 • wewnętrznego aparatu słuchowego, plastyki kosteczek słuchowych lub wszczepu ślimaka,
 • odłamków metalowych, metalowych szwów lub wszczepów (śruby, płytki, gwoździe, endoprotezy),
 • protez i klamr zębowych z elementami metalowymi,
 • klamr stymulujących wzrost kości,
 • innych metalowych elementów w ciele, przed badaniem konieczna jest konsultacja z lekarzem radiologiem, a pacjent musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie o dopuszczeniu wszczepionych elementów do umieszczenia w polu rezonansu magnetycznego.
Zaświadczenie takie można uzyskać od jednostki medycznej, w której przeprowadzono zabieg wszczepienia elementu. Badania rezonansu magnetycznego nie można także przeprowadzić w przypadku posiadania przez pacjenta tatuażu w badanej okolicy.

Przygotowanie do badania rezonansu magnetycznego

Przed badaniem nie należy zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (normalnie zażywamy leki). Powinno się jednak pozostać około 4 godzin na czczo. Nie należy także pić kawy, coli czy innych napojów zawierających kofeinę.
W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznie obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który sporadycznie może wywołać reakcję alergiczną lub działania niepożądane w postaci nudności i wymiotów lub uczucia bólu i ciepła w miejscu jego podania.

Przebieg badania

Badanie MR trwa  około 40 minut, w tym czasie pacjent przebywa w polu magnetycznym.
Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat MR nie wolno wnosić: kluczy, zegarków, kart magnetycznych (bankowych), telefonów, spinek do włosów, kolczyków, klipsów i innych metalowych przedmiotów. Wniesienie jakiegokolwiek metalowego przedmiotu może spowodować jego uszkodzenie oraz narazić obsługę i Pacjenta na niebezpieczeństwo.
Do badania wymagane są wszystkie wcześniej wykonane zdjęcia RTG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego i USG wraz z opisami oraz karty informacyjne z prowadzonego leczenia.
W przypadku badań finansowanych przez NFZ w dniu badania należy przedstawić: skierowanie na badanie oraz dowód ubezpieczenia.