Realizowane formy terapii

Za pośrednictwem naszych specjalistów zapewniamy szeroki zakres zajęć terapeutycznych usprawniających formę intelektualną i wpływających na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej, a także zajęć kulturalno-twórczych pozwalających na wyrażanie uczuć poprzez działanie kreatywne.

Zajęcia integrująco-pobudzające
Poranny krąg – to zajęcia mające na celu rozbudzenie wszystkich zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku po nocnym śnie, przed rozpoczęciem zajęć właściwych na dany dzień. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły oraz budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pomiędzy psychologiem/terapeutą zajęciowym a uczestnikami.Pedagogika zabawy – to metoda pracy z grupą, która doskonali i rozwija zdolności orientacyjno-poznawcze, procesy percepcyjno-motoryczne, a także spostrzegawczość, myślenie, pamięć, uwagę i wyobraźnię. Głównym celem pedagogiki zabawy jest wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech.

Zajęcia integracyjne – prowadzone są w cele zapoznania uczestników ze sobą. Dodatkowym atutem takich zajęć jest uwrażliwienie na drugą osobę oraz pozytywny wpływ na budowanie atmosfery w grupie, a także wyzwalanie pozytywnej energii.

Ćwiczenia usprawniające pamięć
Zachowanie zdrowia psychicznego ma zasadnicze znaczenie dla dobrego samopoczucia  każdego człowieka. W starszym wieku, wraz z innymi zmianami fizjologicznymi, człowiek zaczyna odczuwać także utratę funkcji psychicznych. Spowodowane jest to zarówno różnymi chorobami, schorzeniami, jak i nieuchronnymi procesami  starzenia  się. Wielu tym zmianom można skutecznie zapobiec, bądź też je spowolnić, poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia zwracając przy tym uwagę na zdrową dietę, utrzymując kontakty towarzyskie, zachowując sprawność fizyczną, a także uczestnicząc w procesie uczenia się przez całe życie.Pamięć to jedna z trzech podstaw racjonalnego życia, obok percepcji i myślenia. Definiowana jako umiejętność gromadzenia informacji o rzeczach, wydarzeniach i doświadczeniach oraz przywoływanie ich i wykorzystywanie w późniejszym czasie, jest procesem, który zachodzi w całym mózgu. Podobnie, jak mamy wpływ na kształtowanie swojej kondycji fizycznej poprzez odpowiednie ćwiczenia, tak samo możemy wpływać na nasze zdolności intelektualne. Ćwiczenia usprawniające pamięć pomagają poprawić uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie – czyli tzw. funkcje poznawcze, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pamięci zarówno krótkotrwałej, jak i długotrwałej. Są to m.in. ćwiczenia polegające na: formułowaniu skojarzeń, uzupełnianiu treści, logicznemu przewidywaniu następujących po sobie przykładów, zapamiętywaniu krótkich partii treści, odwzorowywaniu kształtów, itp. Proponowane przez nas ćwiczenia pamięci są stosowane m.in. w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w naszej placówce.

Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
Głównym celem zajęć plastycznych i rękodzielniczych jest pobudzenie do wyrażania własnych uczuć poprzez działania twórcze np. rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, modeliny, wycinanie bądź też tworzenie ozdób (np. choinkowych, robienie kartek świątecznych), wyklejanie, tworzenie biżuterii, robienie na drutach, szydełku, haft, wyszywanie, orgiami. Zajęcia tego typu skuteczne są również w rozwijaniu zainteresowań, a także poprawie koncentracji oraz zdolności manualnych.
Terapia reminiscencyjna
Terapia reminiscencyjna prowadzona przez psychologa ma na celu odwołanie się do przeżyć i doświadczeń osoby, za pośrednictwem różnego rodzaju bodźców wyzwalających wspomnienia. Do takich bodźców należą przede wszystkim stare fotografie, filmy lub przedmioty. Terapia ta stosowana jest do wywołania oraz utrwalenia pozytywnych wspomnień, a późniejsza dyskusja dotycząca tych tematów poprawia zdolność komunikowania się werbalnego oraz poza werbalnego.
Terapia walidacyjna
Terapia walidacyjna prowadzona jest przez psychologa lub terapeutę. Pod jego nadzorem uczestnicy prowadzą swoje monologi, a pozostała część grupy przy zachowaniu pełnej akceptacji wysłuchuje ich a następnie wspólnie wskazują wypowiedzi sensowne i znaczące, które oraz w jaki sposób wyrażają uczucia, a także te które są ważne i powinny być pielęgnowane.
Trening orientacji w rzeczywistości
Trening orientacji w rzeczywistości to zajęcia, które polegają na wielokrotnym powtarzaniu, a w konsekwencji utrwaleniu informacji, odnoszących się do uczestnika oraz jego otoczenia (miejsce zamieszkania, czy podstawowe informacje na temat rodziny), w taki sposób aby w sytuacji, w której wymagane jest podanie niniejszych informacji – osoba była w stanie je sobie przypomnieć. Tego typu zajęcia są również dobrą podstawą do pracy nad wspomnieniami.
Trening higieniczny
Trening higieniczny jest zbiorem ćwiczeń kształtujących umiejętności związane z higieną osobistą. Głównym celem jest wzbudzenie w uczestnikach motywacji do dbania o porządek wokół siebie, jak również o własny wygląd i ubiór.
Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych ma na celu poprawę funkcjonowania w różnych dziedzinach życia społecznego seniorów za pomocą ćwiczenia umiejętności nabytych, jak i zupełnie nowych.
Trening kulinarny
Głównym celem zajęć kulinarnych jest nauka zasad prawidłowego odżywiania, samodzielnego, a zarazem bezpiecznego przyrządzania prostych potraw, a także prawidłowego posługiwania się sprzętem AGD.
Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa to celowe działania rehabilitacyjne o charakterze polisensorycznym prowadzone w trybie ciągłym, głównie muzyczne, plastyczne, ruchowe. Stanowią one proces terapeutyczny, który w konsekwencji prowadzi do usprawnienia oraz kompensacji funkcji organizmu, które zostały zaburzone. Terapia zajęciowa jest to cykl zajęć, które są planowane, celowe i systematyczne. Wyróżnić w niej można następujące metody:Arteterapia – terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę. Uczestnicy terapii za pomocą środków plastycznych rozwijają umiejętność wyrażania uczuć, konfrontują się z wyrażonymi przez siebie emocjami, a także uczą się je nazywać.

Biblioterapia – terapia wykorzystująca książki. Uczestnicy wspólnie lub indywidualnie czytają tekst a następnie przeprowadzana jest dyskusja oraz szukany jest morał. Do dyspozycji podopiecznych Centrum Medyczne oddaje biblioteczkę z kolekcją książek oraz czasopism.

Muzykoterapia – terapia wykorzystująca muzykę – słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie. Terapia ta ma na celu poprawę samopoczucia uczestników poprzez rozładowanie napięć i emocji, a także rozwijanie wyobraźni.

Choreoterapia – terapia wykorzystująca taniec za pomocą technik takich jak: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje muzyczno-ruchowe. Celem terapii jest poprawa koncentracji, koordynacji ruchowo-słuchowej oraz przełamanie bariery interpersonalnej. Ponadto choreoterapia pozwala odkryć własną cielesność i świadomość, uwalnia emocje, zmniejsza niepokój oraz redukuje stres i uczucia negatywne, a także uwrażliwia na piękno i bodźce świata zewnętrznego.

Filmoterapia – terapia wykorzystująca film. Polega na wspólnym oglądaniu filmów, podczas których uczestnicy identyfikują się z bohaterami. Dzięki temu potrafią lepiej zrozumieć sytuację w której się znaleźli i lepiej sobie z nią poradzić.

Zajęcia relaksacyjne
Zajęcia relaksacyjne prowadzone przez psychologa stanowią formę psychoterapii, których głównym celem jest odprężenie, rozluźnienie, a także wyciszenie i świadome obniżenie aktywności myślowej. Są one doskonałą metodą w radzeniu sobie ze stresem.
Gimnastyka
Zajęcia gimnastyczne mają na celu potrzymanie wśród uczestników ogólnej sprawności fizycznej, a także przekazanie praktycznych wskazówek jak prawidłowo wykonywać czynności wokół siebie. Ponadto zajęcia tego typu wpływają pozytywnie na funkcjonowanie całego organizmu starszej osoby, w szczególności  na układ krążenia oraz układ oddechowy, a także wzmacniają mięśnie i stawy. Spacery na świeżym powietrzu podtrzymują kondycję fizyczną, poprawiając przy tym wydolność organizmu oraz pozytywnie wpływając na samopoczucie seniora.
Kółko przyrodnicze
Uczestnicy koła przyrodniczego pielęgnują rośliny znajdujące się na terenie oddziału lub całego ośrodka.
Kółko gier stolikowych
Zajęcia mające na celu poprawę kondycji wzrokowo-ruchowej, poprawę samopoczucia, a także poprawiające koncentrację uwagi. Pozytywnie wpływają na integrację uczestników oraz poznawanie swoich mocnych, jak i słabych stron. Do dyspozycji uczestników są: gra w bingo, szachy, warcaby, układanie puzzli, gra w karty, kalambury oraz gry planszowe.