Przykładowy plan dnia

7.00 – 9.00 Przybycie uczestników
Poranny krąg, zajęcia integrująco-poznawcze
9.00 – 10.00 Śniadanie
10:00 – 10:30 Trening orientacji w rzeczywistości / czytanie porannej prasy
10.30 – 11:00 Trening higieniczny
11:00- 12:00 Terapia usprawniająca pamięćzajęcia koncentrujące się na poprawie funkcjonowania pamięci zarówno
krótkotrwałej jak i długotrwałej, koncentracji uwagi oraz funkcji wykonawczych,
usprawniające ogólne zdolności intelektualne
- ćwiczenia stymulujące i usprawniające
- trening umiejętności społecznych
12:00- 12.30 Gimnastyka usprawniająca z elementami rehabilitacji (kinezyterapia)
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 14.00 Biblioterapia/Muzykoterapia
14.00 – 15.00 Arteterapia / Choreoterapia
15:00 – 16:00 Podwieczorek
16:00 – 17:00 Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
17:00 – 17:30 Trening higieniczny
17:30 – 18:30 Kolacja
18:30 – 19:00 Wolne zajęcia – odbiór uczestników do domu