Poradnik pierwszej pomocy

Łańcuch przeżycia

poradnik_pierwszej_pomocy

 

 1. Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – aby zapobiec Nagłemu Zatrzymaniu Krążenia.
 2. Wczesne rozpoczęcie Resuscytacji Krążeniowo-oddechowej – aby zyskać na czasie.
 3. Wczesna defibrylacja – aby przywrócić akcję serca.
 4. Opieka poresuscytacyjna – aby przywrócić jakoś życia.

 

Każdy łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych – BLS

1. Upewnij się, że ty, poszkodowany i wszyscy świadkowie, zdarzenia są bezpieczni.

2. Sprawdź reakcję poszkodowanego :
 • delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: „Czy wszystko w porządku?”
3. Jeżeli reaguje:
 • zostaw poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś, o ile nie zagraża mu żadne           niebezpieczeństwo,
 • dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc, jeśli będzie potrzebna,
 • regularnie oceniaj jego stan.
4. Jeżeli nie reaguje:
 • głośno zawołaj o pomoc
 • odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę, opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.
5. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem oceń oddech:
 • oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej,
 • nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych,
 • staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku,
 • zadecyduj, czy oddech jest prawidłowy, nieprawidłowy czy nieobecny.
Przeznacz na to nie więcej niż 10 sek.
6. Jeżeli oddech jest prawidłowy:
 • ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc – zadzwoń pod numer 112 lub krajowy numer ratunkowy 999,aby wezwać karetkę pogotowia,
 • regularnie oceniaj, czy oddech nadal jest prawidłowy.
7. Jeżeli oddech poszkodowanego jest nieprawidłowy lub nieobecny:
 • poproś kogoś o wezwanie pomocy oraz przyniesienie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora- AED, jeśli jest dostępny. Jeżeli jesteś sam, użyj telefonu komórkowego w celu wezwania pogotowia ratunkowego. Pozostaw poszkodowanego tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości wezwania pomocy.
 • rozpocznij uciskanie klatki piersiowej poszkodowanego
 • ułóż ręce na środku jego klatki piersiowej (dolna połowa mostka poszkodowanego),
 • rozpocznij uciskanie z częstotliwością co najmniej 100/min (nie przekraczając 120/min),
8. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi (zastosuj maseczkę jeżeli dostępna):
 • po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej odchyl głowę i unieś żuchwę poszkodowanego,
 • zaciśnij skrzydełka nosa poszkodowanego,
 • weź normalny wdech, wdmuchuj powietrze do ust poszkodowanego przez około 1sekundę (jak przy normalnym oddychaniu),
Stosuj sekwencję 30 uciśnięć na 2 wdechy.
9. Nie przerywaj resuscytacji do momentu:
 • przybycia wykwalifikowanych służb medycznych i przejęcia przez nie działania lub
 • gdy poszkodowany zacznie reagować: poruszy się, otworzy oczy i zacznie prawidłowo oddychać, lub
 • wyczerpania własnych sił.
Resuscytacja z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej może być zastosowana, jeżeli ratownik nie posiada przeszkolenia lub nie chce wykonywać oddechów ratowniczych.

Pozycja bezpieczna

 • Uklęknij przy poszkodowanym i upewnij się, że obie jego nogi są wyprostowane.
 • Rękę bliższą tobie ułóż pod kątem prostym w stosunku do ciała i zegnij w łokciu tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry.
 • Dalszą rękę przełóż w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj stroną grzbietową przy bliższym tobie policzku poszkodowanego.
 • Drugą ręką chwyć za dalszą kończynę dolną poszkodowanego tuż powyżej kolana i podciągnij ją ku górze, nie odrywając stopy od podłoża.
 • Przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za dalszą kończynę dolną tak, by poszkodowany obrócił się na bok w twoim kierunku.
 • Ułóż kończynę, za którą przetaczałeś poszkodowanego w taki sposób, aby staw kolanowy i biodrowy były zgięte pod kątem prostym.
 • Odegnij głowę ratowanego ku tyłowi, by upewnić się, że drogi oddechowe są drożne.
 • Jeśli jest to konieczne, ułóż rękę poszkodowanego pod policzkiem tak, by utrzymać głowę w odgięciu, twarzą zwróconą do podłoża, aby umożliwić wydostawanie się treści płynnej z ust.
 • Regularnie sprawdzaj oddech.

 

Jeżeli poszkodowany musi być ułożony w tej pozycji dłużej niż 30 minut, po tym czasie odwróć go na drugi bok, aby zwolnić ucisk na leżące niżej ramię.

Pozycji bezpiecznej nie używaj, jeżeli pacjent jest po urazie.

Ciało obce w drogach oddechowych (zadławienie).

Zadławienie – ciało obce w drogach oddechowych.
Objawy:
 • kaszel,
 • ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać,
 • sinieje,
 • traci przytomność.

Postępowanie w zadławieniu 

1. Poszkodowany jest przytomny i oddycha:
 • zachęcać go do kaszlu nie podejmując żadnych innych czynności.
2. Poszkodowany jest wyczerpany kaszlem, siniejący, jest przytomny:
 • zastosuj do 5 uderzeń miedzy łopatki zgodnie z zasadą.
Technika uderzeń w plecy
 • stanąć z boku nieco za poszkodowanym,
 • położyć jedną dłoń pod mostek poszkodowanego i pochylić go do przodu,
 • nadgarstkiem drugiej ręki wykonać 5 energicznych uderzeń między łopatki.
Po każdym uderzeniu należy skontrolować stan poszkodowanego czy ciało obce nie wydostało się i drogi oddechowe są już drożne.
Co nie oznacza konieczności wykonania wszystkich 5 prób.
3. Jeśli 5 uderzeń w plecy nie spowoduje usunięcia ciała obcego:
 • zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza (rękoczyn Heimlicha) zgodnie z zasadą

Technika rękoczynu Heimlicha

 • stanąć za poszkodowany i objąć go ramionami w nadbrzuszu,
 • pochylić go do przodu,
 • zacisnąć pięść i umieścić ją pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym,
 • wolną ręką złapać za zaciśniętą pieść i silnie pociągnąć do wewnątrz i ku górze,
 • czynność tą powtarzamy do 5 razy.

Jeżeli te czynności nie spowodują usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych, kontynuuj uderzenia w plecy w połączeniu z uciśnięciami nadbrzusza.

Rękoczynu Heimlicha nie wykonuje się u:

 • otyłych,
 • kobiet w ciąży,
 • dzieci do 1 roku życia.
4.Jeśli poszkodowany stracił przytomność:
 • Bezpiecznie ułożyć poszkodowanego na ziemi.
 • Wezwać pogotowie
 • Rozpocząć resuscytację krążeniowo oddechową 30 uciśnięć na 2 oddechy.
Postępowanie w zadławieniu u kobiet w i osób otyłych
U kobiet w ciąży i osób otyłych stosuje się zmodyfikowany rękoczyn Heimlicha- dłoń zwinięta w pięść opiera się kciukiem na mostku.

Jak wezwać karetkę

1. Aby wezwać karetkę należy zadzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 999 lub 112.
2. Nie panikuj, mów spokojnie, powoli i wyraźnie.
3. Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:
 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania – co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa karetkę ( imię i nazwisko, numer telefonu)
 • odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora.
4. Wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: „wezwanie przyjęte”.
Pamiętaj nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki.

Krwotok z nosa

W przypadku krwotoku z nosa należy poszkodowanego posadzić z głową pochyloną ku przodowi, lekko uciskać skrzydełko nosa po stronie krwawienia. Na kark i nasadę nosa można przyłożyć zimny kompres. Należy zwrócić uwagę, aby poszkodowany nie połykał krwi. Jeżeli wystąpią objawy przedwstrząsowe, można go wówczas położyć na brzuchu lub boku w ten sposób, aby krew swobodnie wyciekała z nosa.

Napad padaczkowy

1. Zabezpieczenie przed dodatkowymi urazami (w szczególności głowa).
2. Ocena podstawowych funkcji życiowych.
3. Pozycja boczna bezpieczna po ustaniu drgawek /brak urazu!/.
4. Monitorowanie stanu chorego.
5. Nie przytrzymuj chorego.
6. Nie wkładaj choremu nic do ust.
7. Po napadzie nie dawaj poszkodowanemu nic do picia i jedzenia.
8. Nie pozwól się oddalić z miejsca zdarzenia.

Omdlenie

1. Zabezpieczenie przed dodatkowymi urazami.
2. Ocena podstawowych funkcji życiowych.
3. Zapewnij dostęp świeżego powietrza.
4. Ułóż chorego w pozycji leżącej.
5. Unieś w górę kończyny dolne chorego.
6. Monitorowanie stanu chorego.

Ostry zespół wieńcowy

Objawy:
 • silny ból za mostkiem: pieczenie, gniecenie, ucisk,
 • ból promieniujący do lewej kończyny górnej,  żuchwy,
 • blade powłoki skórne, pocenie się,
 • niepokój, lęk,
 • uczucie braku powietrza, duszność, osłabienie,
 • nudności, wymioty.
Postępowanie:
 • oceń podstawowe funkcje życiowe,
 • ułóż w komfortowej, półleżącej pozycji,
 • uspokój chorego, ogranicz jego aktywność,
 • podaj tabletkę aspiryny (jeżeli brak przeciwwskazań),
 • skontaktuj się z lekarzem,
 • bądź przygotowany do RKO.

 

Odmrożenia

 • Obniżenie temperatury powoduje zmniejszenie przepływu krwi  (szczególnie narażone są ręce, twarz, stopy),
 • Miejscowe uszkodzenie powłok i czasem tkanek głębiej leżących,
 • W ciężkich przypadkach może dojść do uszkodzenia głębiej leżących naczyń krwionośnych, mięśni i tkanki nerwowej.
Postępowanie:
1. Usuń z chłodnego środowiska,
2. Ruchy mogą wywołać arytmię,
3. Zapobiegaj dalszej utracie ciepła,
4. Zdejmij zimne/mokre ubrania,
5. Zapobiegaj wtórnym urazom (tkanka odmrożona jest bardziej podatna na urazy),
6. Szybki transport do szpitala.

Oparzenia

1. Ocena bezpieczeństwa,
2. Przerwanie działania czynnika wywołującego oparzenie,
3. Schładaj oparzoną powierzchnię wodą w temperaturze pokojowe (nie lodowatą) do ustąpienia bólu,
4. Zaopatrz oparzoną powierzchnię sterylnym opatrunkiem,
5. Skontaktuj się z lekarzem.