Dzienny Dom Opieki Medycznej w Scanmed S.A

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb                                                   UE_EFRR_rgb

 

Starość już nie jest okresem stagnacji oraz wycofywania się z życia społecznego, ale jest to kolejna faza życia, wyzwanie, do którego osoba w tym okresie musi się dopasować tak aby pozostać pełnowartościową jednostką w społeczeństwie. To my sami kreujemy w dużym stopniu jesień naszego życia. Dlatego też, z myślą o seniorach Grupa Scanmed stworzyła Oddział Dziennej Opieki  Medycznej przy ul. Armii Krajowej 5.

Głównym celem funkcjonowania Oddziału jest zapewnienie kompleksowej opieki i pomocy osobom starszym z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, dostosowanych do wieku i potrzeb zdrowotnych naszych podopiecznych.

senior_maly senior_-okladka

CEL FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU

 • zapewnienie kompleksowej opieki  i pomocy osobom starszym z zakresu zdrowia fizycznego  i psychicznego, dostosowanych do wieku i potrzeb zdrowotnych
 • poprawa jakości systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, starszymi
 • zagwarantowanie alternatywnej formy opieki
 • zapewnienie kompleksowego miejsca wsparcia  dla seniorów i ich rodzin

 

PODSTAWA PRZYJĘCIA:

 • skierowanie które wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu  (dotyczy pacjentów bezpośrednio  po leczeniu szpitalnym)
 • karta oceny stanu klinicznego z zastosowaniem skali  Barthel’a  (40-65 punktów)

Do oddziału nie mogą być kierowani pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych
w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, w ramach:

 • opieki długoterminowej
 • opieki paliatywnej
 • hospicyjnej
 • rehabilitacji leczniczej
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 

DLA KOGO

 • osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających
 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

***Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności osoby powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-60 punktów.

ZAKRES OFEROWANYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ ZAPEWNIAMY:

 • opiekę medyczną wielodyscyplinarnego zespołu medycznego
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • rehabilitację
 • zajęcia dodatkowe
 • przygotowanie rodziny i opiekunów  pacjenta do kontynuacji opieki  w  warunkach domowych
 • wysoki standard pomieszczeń
 • wyżywienie w trakcie trwania pobytu

 img_4220 img_4221 img_4235 seior_4244

CZAS TRWANIA POBYTU PACJENTA

 • Min. 30 dni, max. 120 dni roboczych – czas ustalany indywidualnie do każdego Pacjenta przez zespół terapeutyczny
 • Pobyt może być skrócony w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta lub pogorszenia  się stanu zdrowia wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych  w warunkach leczenia szpitalnego.

 

FINANSOWANIE

Pobyt na oddziale jest bezpłatny – finansowany ze środków z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI – 1241 953, 63 PLN

WKŁAD WŁASNY – 278217, 35 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE – 963736,27 PLN

 

Planowane efekty:

 • liczba pacjentów którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – 60
 • liczba osób powyżej 65 roku życia, które zostały objęte opieka w ramach programu  -45
 • odsetek osób korzystających z usług Dziennego Domu Opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki – 80

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Wzór skierowania :

pdf

Karta oceny Pacjenta w skali Barthel:

pdf

 

Kontakt :

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Centrum Medyczne Scanmed

ul. Armii Krajowej 5, Kraków

Iwona Tomicz – Kozioł

Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej

 

Godziny otwarcia:

pon.- pt. 7:00-19:00

tel.: 12 370 26 54

e-mail: seniorzy@scanmed.pl