OCT- optyczna koherentna tomografia dna oka

Badanie OCT jest to nowa metoda diagnostyczna siatkówki oka wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów (tomogramów) siatkówki. Dotychczasowe metody diagnostyczne (fotografia, angiografia) przedstawiały jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym strukturę tkanki w przekroju. Metoda ta pozwala na uzyskanie przekrojów siatkówki o bardzo wysokiej rozdzielczości, znacznie przewyższającej uzyskiwaną w badaniu ultrasonograficznym. Badanie umożliwia dokładny, powtarzalny pomiar grubości siatkówki, co wykorzystuje się w monitorowaniu przebiegu wielu schorzeń siatkówki i efektów ich leczenia.

Wskazania diagnostyczne do wykonania badania OCT

OCT znalazło szereg zastosowań w okulistyce, nie tylko w przypadkach chorób siatkówki, ale także w leczeniu jaskry, pozwalając ocenić wielkość uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego wywołanego tym schorzeniem. Jest ono szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie najcenniejszej dla procesu widzenia części dna oka, tzw. Plamki. Każdy pacjent chory na cukrzycę powinien przejść okresowo badanie urządzeniem OCT, w celu zapobiegania  ślepocie wywołanej zmianami cukrzycowymi w oku doprowadzającymi do głębokiej – często nieodwracalnej – utraty widzenia

Bezwzględne wskazania do wykonania badania OCT to:

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
 • makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki innego pochodzenia
 • otwór w plamce
 • zwłóknienie przedplamkowe
 • centralna retinopatia surowicza
 • monitorowanie i wczesna diagnostyka Jaskry

Przygotowanie do badania

Nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Przed badaniem stosuje się krople rozszerzające źrenicę (przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i światłowstręt). Po zakropieniu leku potrzebny jest czas na rozszerzenie źrenicy.  Zwykle badanie wykonuje się po 15 minutach po zakropieniu oka. Rozszerzenie źrenic za pomocą kropli znacznie poprawia jakość badania.

Opis Badania

Pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a badający obserwując na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrój wybranych jego elementów. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut , a wydruki jego wyników są uzupełnione opisem bezpośrednio po badaniu.

Zalety :

 • Jedno badanie OCT  zastępuje 3 inne badania okulistyczne: angiografię fluoresceinową, badanie grubości włókien siatkówki – GDX oraz badanie HRT czyli porównywanie anatomicznych cech tarczy nerwu wzrokowego, oszczędzając tym samym czas i koszty.
 • Jest badaniem nieinwazyjnym ( bezkontaktowym)
 • Badanie OCT może być wielokrotnie powtarzane. Pozwala to na śledzenie przebiegu choroby, co w przypadku takich chorób jak AMD, jaskra lub retinopatia cukrzycowa – jest niezwykle ważne
 • Nie wymaga przygotowania
 • Nie występują przeciwwskazania do wykonania badania

Korzyści dla Pacjenta wynikające z wyboru produktu/usługi w naszej placówce 

 • nie jest wymagane skierowanie na badanie
 • krótki okres oczekiwania, wykonanie badania jest dostosowane do możliwości pacjenta
 • pacjent otrzymuje opis badania bezpośrednio po jego wykonaniu
 • posiadamy nowoczesny sprzęt
 • konkurencyjne ceny

Miejsce realizacji

Poradnia okulistyczna Armii Krajowej 5