Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego to nieodłączna część szybkiej terapii onkologicznej. Karta zastępuje skierowanie jednocześnie dokumentując cały proces diagnostyki i leczenia, aż do momentu powrotu Pacjenta do lekarza rodzinnego po zakończeniu leczenia. Karta uprawnia do leczenia bez limitów w określonych terminach oraz daje prawo do szybkiego dostępu do właściwego specjalisty, a także do szpitala.

Kto wydaje kartę?

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u Pacjenta nowotwór złośliwy
  • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje chorobę nowotworową

Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u Pacjenta wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma Pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również Pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.

Karta obejmuje m.in.:

  • diagnostykę podstawową – wykaz badań diagnostycznych, które zostały zlecone i wykonane Pacjentowi
  • diagnozę, a w przypadku rozpoznania nowotworu również informacje o stopniu zaawansowania choroby na podstawie diagnostyki wstępnej i pogłębionej
  • harmonogram leczenia
  • informację zwrotną dla lekarza POZ po zakończeniu leczenia