Centrum Psychologiczno – Terapeutyczne

Nasze Centrum specjalizuje się w ochronie i leczeniu zdrowia psychicznego. W skład Centrum wchodzi Psychiatryczny Oddział Dzienny oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego. Zapewniamy dostęp do specjalistycznych, wielostronnych i nowoczesnych metod pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. W Centrum prowadzona jest również działalność psychoprofilaktyczna poprzez warsztaty ukierunkowane na rozwój osobisty, pracę ze stresem, a także adaptację w nowym otoczeniu- szczególnie w środowisku akademickim.

W ramach Oddziału Dziennego oferujemy psychoterapię grupową dla osób dorosłych z trudnościami osobowościowymi, nerwicowymi, jak również głębszymi problemami psychicznymi.
W Poradni Zdrowia Psychicznego świadczymy usługi w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, farmakoterapii, pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług Centrum.

Lek. med. Agnieszka Russek – Zając

Lek. med. Agnieszka Russek – Zając

Psychiatra i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem pracy zarówno w szpitalu specjalistycznym jak również w lecznictwie ambulatoryjnym.

Obecnie Ordynator Psychiatrycznego Oddziału Dziennego zajmującego się leczeniem zaburzeń osobowości jak również głębszych zaburzeń psychicznych w Scanmed S.A. Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego.

Rejestracja: 12 629 88 80