Badania medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży

Sport to samo zdrowie! Dzieci i młodzież powinny być jednak otoczone fachową opieką medyczną, aby pasja do aktywności fizycznej była prawdziwą radością i korzyścią. Zdrowie dorastających sportowców jest kluczowe dla ich dalszej sprawności. Badania profilaktyczne i systematyczna kontrola zdrowia jest również ważna w przypadku nastolatków i starszych osób uprawiających sport.

Oferta naszych Badań wstępnych medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 23 lat skierowana jest do młodych sportowców różnych dyscyplin. W ramach badań uwzględniliśmy specyfikę danego sportu, wymagania jakie stawia przed młodym sportowcem oraz ewentualne zagrożenia, które wynikają z uprawiania danej dyscypliny.

Z usług orzecznictwa sportowego w ramach badań medycyny orzeczniczej dla sportu mogą skorzystać:

  • sportowcy indywidualni (w tym dzieci, które ukończyły 6 roku życia), trenujący w klubach sportowych i biorący udział w zawodach
  • grupy zorganizowane
  • kluby sportowe
  • sportowcy amatorzy, którzy w odpowiedzialny sposób chcą regularnie monitorować stan swojego zdrowia

Poza badaniami zapewnimy Państwu bezpłatną koordynację kolejnych badań w ramach ścieżki orzeczniczej:

  • pomożemy w doborze właściwego zestawu badań
  • skoordynujemy wykonanie badań i konsultacji w ramach medycyny orzeczniczej dla sportu
  • dobierzemy dogodne dla Państwa terminy, aby proces badań przebiegł szybko i sprawnie

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Badania wstępne medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 23 lata
Badania wstępne medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 23 lata realizowane po 6 miesiącach od badań wstępnych.
Badania okresowe medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 23 lata realizowane po 12 miesiącach od badań wstępny
Zakres badań rekomendowanych w ramach badań okresowych realizowane po 18 miesiącach od badań wstępnych.
Zakres badań rekomendowanych w ramach badań okresowych realizowane po 24 miesiącach od badań wstępnych