Aktualności

avatar_reumatologia 28 lutego 2017

Centrum Szybkiej Diagnostyki Reumatologicznej Scanmed

Centrum Szybkiej Diagnostyki Reumatologicznej Scanmed

Centrum prowadzi doświadczony Zespół Specjalistów Scanmed pod kierunkiem merytorycznym dr hab. n. med. Mariusza Korkosza

Szybka diagnostyka chorób reumatycznych jest kluczowa w ich wczesnym rozpoznaniu i leczeniu, które podjęte na początkowym etapie choroby zapobiega jej postępowi, a w konsekwencji potencjalnej niesprawności. W momencie, kiedy choroba się już „rozpędzi” zatrzymanie jej nawet najnowocześniejszymi lekami jest trudne, drogie i czasochłonne. Na etapie toczącej się już choroby nawet najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane badania i techniki diagnostyczne nie mają już takiego znaczenia jak w początkowym okresie. Można je już wykorzystać jedynie do monitorowania skuteczności leczenia lub powikłań.

Sztuką jest więc rozpoznanie choroby w okresie, kiedy dolegliwości i objawy oraz ewentualnie wstępne badania diagnostyczne nie dają pewności z jaką chorobą mamy do czynienia. Należy podkreślić, że ze względu na podstępny przebieg i mało charakterystyczne objawy wielu chorób reumatycznych, postawienie właściwego rozpoznania na początku choroby jest często bardzo trudne.

Wymaga to szybkiego i wielokierunkowego przeprowadzenia diagnostyki przez doświadczonych lekarzy, z wykorzystaniem badań laboratoryjnych, nowoczesnych technik obrazowania takich jak: ultrasonografia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, a także badań immunologicznych i konsultacji innych specjalistów.

Do czasu ustalenia rozpoznania i dalszego postępowania terapeutycznego Pacjent powinien mieć możliwość częstych wizyt u specjalisty reumatologa, który ukierunkowuje zindywidualizowany plan postępowania diagnostycznego i w razie potrzeby kieruje Pacjenta do innych specjalistów i zwołuje konsylium.

W zaleceniach wiodących światowych towarzystw reumatologicznych takich jak Europejska Liga Przeciwreumatyczna (EULAR) i Amerykańskie Kolegium Reumatologii (ACR), podkreśla się priorytetową rolę szybkiej diagnostyki i wczesnego leczenia w celu ograniczenia lub zahamowania rozwoju choroby narządu ruchu, szczególnie zapalnych chorób reumatologicznych, w których dochodzi do zaburzeń immunologicznych.

 

W przypadku licznych chorób – m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), przyjęta została koncepcja tzw. „okna terapeutycznego”, czyli okresu od początku objawów do momentu włączenia leczenia – kiedy podjęcie właściwej metody terapii może doprowadzić do znacznego lub niemal całkowitego zahamowania postępu choroby. Im „okno terapeutyczne” jest krótsze, tym szansa na skuteczną interwencję jest większa. Innymi słowy, im szybciej choroba zostanie właściwie zdiagnozowana, tym szybciej można rozpocząć jej leczenie. Szczególnie dotyczy to wielu trudnych do rozpoznania jednostek reumatologicznych, u których podłoża leżą wspomniane już zaburzenia immunologiczne.

Eksperci w dziedzinie reumatologii uznali, że w przypadku wielu chorób okres ten wynosi  6—12 tygodni od początku objawów. W tym czasie należy za wszelką cenę przeprowadzić „na czas” odpowiednią diagnostykę, postawić właściwe rozpoznanie i włączyć skuteczne leki , które dają możliwość zatrzymania toczącego się procesu chorobowego.

 

Dlatego chcielibyśmy Państwu przedstawić ofertę Centrum Szybkiej Diagnostyki Reumatologicznej Scanmed.

JAKIE CHOROBY M.IN.DIAGNOZUJEMY?

 • reumatoidalne zapalenie stawów (gościec przewlekle postępujący)
 • łuszczycowe zapalenie stawów
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • toczeń rumieniowaty układowy, twardzina i inne układowe choroby tkanki łącznej
 • dna moczanowa
 • zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe stawów, ścięgien i mięśni, kręgosłupa
 • zespół fibromialgii
 • osteoporoza

 

Wiele z tych chorób rozpoczyna się w młodym wieku, w znacznym stopniu upośledzając jakość życia oraz  funkcjonowanie w pracy zawodowej, rodzinie i społeczeństwie.

JAKIE OBJAWY BUDZĄ PODEJRZENIE CHOROBY  REUMATYCZNEJ?

 • ból stawów
 • ból tkanek okołostawowych, tj. ścięgien, mięśni i przyczepów
 • obrzęk stawów i ograniczenie bólowe ruchów stawu
 • oraz objawy mało charakterystyczne, ale mające ogromne znaczenie w ustaleniu rozpoznania i ustaleniu leczenia – np.: chudnięcie, gorączka lub stany podgorączkowe, poty, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia snu oraz spadek aktywności.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • szybka i ukierunkowana ścieżka diagnostyczna
 • indywidualny opiekun w procesie diagnostycznym
 • pełna koordynacja procesu leczniczego przez lekarza prowadzącego
 • doświadczony personel medyczny
 • cała diagnostyka i konsultacje w jednym miejscu

 

 

Jeżeli chcesz przystąpić do Programu Szybkiej Diagnostyki Reumatologicznej zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem z Działu Usług Komercyjnych:

 

Żaneta Brągiel: zaneta.bragiel@scanmed.pl, tel.: 669 221 138

lub pod nr tel.: 662 177 543

 

 

Adres:

Scanmed S.A.

Szpital Św. Rafała

ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków