USG

Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowana narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych, służącą do wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków kontrastowych. Taki sposób przeprowadzania badania pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu oraz przestrzeni anatomicznej, jak również powierzchni wnętrza narządów.

USG

Lek. med. Beata Piechocińska

USG piersi, tarczycy, tkanek miękkich

Czwartek godz. 8.30-12.30

Lek. med. Jakub Krukowski

USG prostaty, jąder, pęcherza

Wtorek godz. 15.30-18.00


USG Doppler

Lek. med. Krystyna Dykstas

Wtorek godz. 11.30-14.30