Chirurg

 • Konsultacja pacjentów chirurgicznych i onkologicznych
 • Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego
  • przepuklin brzusznych, pachwinowych
  • laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego
  • nowotworów skóry, czerniaka złośliwego skóry
  • nowotworów piersi, węzłów chłonnych
  • onkoplastyki i rekonstrukcji piersi
  • estetycznej augmentacji piersi
 • Mapowanie zmian pod kontrolą USG
 • Diagnostyka chorób nowotworowych
 • Usuwanie zmian podejrzanych onkologicznie (znamiona, guzy skóry, guzy tkanek miękkich, guzy piersi)
 • Biopsja gruboigłowa pod kontrolą ultrasonografii

Dr n. med. Piotr Woźniacki

Czwartek, godz. 17-19