Holter EKG i RR

HOLTER EKG – WSKAZANIA DO BADANIA
  • omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy
  • zaburzenia rytmu pracy serca (kołatania serca, uczucie nierównej pracy serca)
  • nieprawidłowy zapis badania EKG
  • ocena pracy rozrusznika serca, ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
  • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
HOLTER CIŚNIENIOWY – WSKAZANIA DO BADANIA
  • diagnostyka nadciśnienia tętniczego
  • diagnostyka opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego
  • sprawdzenie skuteczności farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
  • ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego – jego nocnego obniżenia lub wzrostu

Zakładanie Holterów: codziennie w godz. 9.00-17.00