Etapy diagnostyki i leczenia

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i rozpocząć leczenie. Dlatego też na szybką terapię onkologiczną składa się kilka etapów:

Etap 1 – wstępna diagnostyka i szybka decyzja

  • wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – przeprowadzenie podstawowych badań. W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej Pacjent otrzymuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będącą jednocześnie skierowaniem do specjalisty
  • wizyta u specjalisty – czas oczekiwania Pacjenta na wizytę u lekarza specjalisty wynosi maksymalnie 2 tygodnie

Etap 2 – potwierdzenie choroby i pogłębiona diagnostyka

  • Pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u Pacjenta). Etap wstępnej diagnostyki nie powinien trwać dłużej niż 5 tygodni
  • w celu określenia rodzaju wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, liczby i miejsc ewentualnych przerzutów wykonuje się diagnostykę pogłębioną. Czas na przeprowadzenie diagnostyki pogłębionej nie powinien przekroczyć 4 tygodni.

Od momentu, gdy Pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.

Etap 3 – kompleksowa opieka i szybka terapia

  • lekarz specjalista kieruje Pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na konsylium – właściwego dla danego rodzaju nowotworu. Zespół specjalistów decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia. Następnie wybierana jest osoba nadzorująca, tzw. koordynator – prowadzący Pacjenta aż do zakończenia jego leczenia w ramach sieci diagnostyczno-terapeutycznej

Koordynator nadzoruje proces leczenia Pacjenta onkologicznego. Wspiera Pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Etap 4 – skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii

  • po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje Pacjenta (wraz z dokumentacją i zaleceniami) pod opiekę specjalisty odpowiedzialnego za wstępną diagnostykę. Jeśli wyniki badań nie wykazują pogorszenia stanu zdrowia, Pacjent – z programem stałej opieki długofalowej – kierowany jest do lekarza rodzinnego, który staje się ponownie dla pacjenta lekarzem prowadzącym