Alergolog

Poradnia zapewnia realizację kompleksowych badań diagnostycznych, których wyniki pozwalają naszym lekarzom na precyzyjne diagnozowanie i różnicowanie chorób alergicznych, w zależności od zagrożeń uczuleniowych występujących w środowisku domowym lub miejskim. Indywidualny program leczenia obejmuje badania laboratoryjne, badania czynnościowe układu oddechowego jak również skórne testy alergiczne metodą nakłuć oraz odczulanie.
W ramach funkcjonowania poradni gwarantujemy stałą opiekę lekarzy alergologów we współpracy z lekarzami innych specjalizacji takimi jak laryngolodzy, pulmonolodzy oraz dermatolodzy.